dr Marcin Jarek

Dyfrakcja Rentgenowska
Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011
+48 61 829 6706
marcin.j@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Rentgenografia strukturalna
  • Strukturalne przemiany fazowe
  • Komory diamentowe
Wybrane publikacje: 
  • M. Szafrański, M. Jarek, Origin of spontaneous polarization and reconstructive phase transition in guanidinium iodide; CrystEngComm 2013, 15(23), 4617-4623.
  • M. Szafrański, M. Jarek, From Nonpolar to Ferroelectric Crystal Structure: The Temperature-Tuned Growth of Two Guanidinium Ethoxysulfonate Polymorphs; Journal of Physical Chemistry B 2008, 112(10), 3101-3109.

Publikacje

Influence of Nanocellulose Structure on Paper Reinforcement

Molecules, 2022, 27(15), 4696
W. Perdoch, Z. Cao, P. Florczak, R. Markiewicz, M. Jarek, K. Olejnik, B. Mazela

Exploring the molecular reorientations in amorphous rosuvastatin calcium

RSC Advances, 2020, 55
N. M. Belozerova, P. Bilski, M. Jarek, J. Jenczyk, S. E. Kichanov, D. P. Kozlenko, J. Mielcarek, A. Pajzderska, J. Wąsicki

Elucidating the Structure of Ranitidine Hydrochloride Form II: Insights from Solid-State Spectroscopy and ab initio Simulations

Cryst. Growth Des., 2018, DOI: 10.1021/acs.cgd.8b00639
K. Drużbicki, A. Pajzderska, D. Chudoba, J. Jenczyk, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Wąsicki

Facile Synthesis of Sulfobetaine-Stabilized Cu2O Nanoparticles and Their Biomedical Potential

ACS Biomater. Sci. Eng., 2017, DOI: 10.1021/acsbiomaterials.7b00465
M. Woźniak-Budych, Ł. Przysiecka, B.M.M. Maciejewska, D. Wieczorek, K. Staszak, M. Jarek, T. Jesionowski, S. Jurga

Molecular dynamics of 1-ethyl-3-methylimidazolium triflate ionic liquid studied by 1H and 19F nuclear magnetic resonances

Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, 19, 15368-15376
M. Wencka, T. Apih, R.C. Koresec, J. Jenczyk, M. Jarek, K. Szutkowski, S. Jurga, J. Dolinsek

Molecular dynamics and the dissolution rate of nifedipine encapsulated in mesoporous silica

Microporous and Mesoporous Materials, 2017, 250, 186–194
A. Kiwilsza, B. Milanowski, K. Drużbicki, J. Jenczyk, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Lulek, A. Pajzderska, J. Wąsicki

The influence of oxidation process on exchange bias in egg-shaped FeO/Fe3O4

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2016, 416, 269-274
B. Leszczyński, G.C. Hadjipanayis, A.A. El-Gendy, K. Załęski, Z. Śniadecki, A. Musiał, M. Jarek, S. Jurga, A. Skumiel

The effect of gold shape and size on the properties and visible light-induced photoactivity of Au-TiO2

Applied Catalysis B: Environmental, 2016, 196, 27-40
A. Gołąbiewska, A. Malankowska, M. Jarek, W. Lisowski, G. Nowaczyk, S. Jurga, A. Zaleska-Medynska

Mesoporous drug carrier systems for enhanced delivery rate of poorly water-soluble drug: nimodipine

Journal of Porous Materials, 2015, 22, 3, 817-829
A. Kiwilsza, B. Milanowski, K. Drużbicki, L. E. Coy, M. Grzeszkowiak, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Lulek, A. Pajzderska, J. Wąsicki

Proton-conducting Microcrystalline Cellulose Doped with Imidazole. Thermal and Electrical Properties

Electrochimica Acta 155 2015, 38-44
I. Smolarkiewicz, A. Rachocki, K. Pogorzelec-Glasser, R. Pankiewicz, P. Ławniczak, A. Łapiński, M. Jarek, J. Tritt-Goc

Structural and magnetic properties of melt-spun Y1−xGdxCo2 (0 ⩽ x ⩽ 1) alloys

Journal of Alloys and Compounds, 2015, 618, 258-262
A. Wisniewski, R. Puzniak, Z. Śniadecki, A. Musiał, M. Jarek, B. Idzikowski

Visible light photoactivity of TiO2 loaded with monometallic (Au or Pt) and bimetallic (Au/Pt) nanoparticles

Applied Surface Science, 2014, 317, 1131–1142
A. Gołąbiewska, W. Lisowski, M. Jarek, G. Nowaczyk, A. Zielińska-Jureka, A. Zaleska

Experimental and Solid-State Computational Study of Structural and Dynamic Properties in the Equilibrium Form of Temazepam

The Journal of Physical Chemistry B, 2014, 118 (24), 6670–6679
A. Pajzderska, K. Drużbicki, M. A. Gonzalez, J. Jenczyk, B. Peplińska, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Wąsicki

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.