dr Jacek Jenczyk

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011
+48 61 829 5247
jacek.jenczyk@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Struktura oraz dynamika w układach polimerowych
 • Układy samoorganizujące
 • Spektroskopia dielektryczna
 • Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego
   
Wybrane publikacje: 
 • J. Jenczyk, M. Woźniak-Budych, M. Jarek, S.Jurga Structural and dynamical study of PDMS and PS based block copolymers European Polymer Journal, 2018, 98, 384–393
 • J. Jenczyk, M. Woźniak-Budych, M. Jancelewicz, M. Jarek, S.Jurga Structural and dynamic study of block copolymer – Nanoparticles nanocomposites Polymer, 2019, doi.org/10.1016/j.polymer.2019.01.080
 • J. Jenczyk Magic Angle Spinning and Truncated Field Concept in NMR Concepts in Magnetic Resonance Part A, 2019, 5895206, doi.org/10.1155/2019/5895206
 • J. Jenczyk Effective nuclear magnetic field under Zeeman splitting conditions Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2020, 505, 166735
 • J. Jenczyk Densely packed tetrahedra clusters displaying diamond-like superstructures Particuology, 2021, 58, 147-152

Publikacje

Signatures of bright-to-dark exciton conversion in corrugated MoS2 monolayers

Applied Surface Science 2022, 600, 154078
M. Wiesner, R. H. Roberts, R. Ge, L. Mennel, T. Mueller, J.-F. Lin, D. Akinwande, J. Jenczyk

Molecular Dynamics and Structure of Poly(Methyl Methacrylate) Chains Grafted from Barium Titanate Nanoparticles

Molecules, 2022, 27(19), 6372
A. Wypych-Puszkarz, O. Cetinkaya, R. Udovytska, J. Jung, J. Jenczyk, G. Nowaczyk, S. Jurga, J. Ulański, K. Matyjaszewski, J. Pietrasik, M. Kozanecki

Hydroxypropyl-β-cyclodextrin as an effective carrier of curcumin – piperine nutraceutical system with improved enzyme inhibition properties

Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, Volume 35, 2020 - Issue 1
A. Stasiłowicz, E. Tykarska, K. Lewandowska, M. Kozak, A. Miklaszewski, J. Kobus-Cisowska, D. Szymanowska, T. Plech, J. Jenczyk, J. Cielecka-Piontek

Exploring the molecular reorientations in amorphous rosuvastatin calcium

RSC Advances, 2020, 55
N. M. Belozerova, P. Bilski, M. Jarek, J. Jenczyk, S. E. Kichanov, D. P. Kozlenko, J. Mielcarek, A. Pajzderska, J. Wąsicki

Toward Next-Generation Biohybrid Catalyst Design: Influence of Degree of Polymerization on Enzyme Activity

Bioconjugate Chem., 2020, 31, 3, 939–947
M. Kovaliov, T. A. Wright, B. Cheng, R. T. Mathers, X. Zhang, D. Meng, K. Szcześniak, J. Jenczyk, S. Jurga, D. Cohen-Karni, R. C. Page, D. Konkolewicz, S. Averick

Effective nuclear magnetic field under Zeeman splitting conditions

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2020, 505, 166735

Aminosilane binding to wood substance through an alkyd resin

Journal of Wood Chemistry and Technology, doi.org/10.1080/02773813.2019.1697292
I. Ratajczak, M. Woźniak, K. Szentner, M. Babicka, J. Jenczyk, B. Mazela

Magic Angle Spinning and Truncated Field Concept in NMR

Concepts in Magnetic Resonance Part A, 2019, 5895206, doi.org/10.1155/2019/5895206

The effect of substrate and surface plasmons on symmetry breaking at the substrate interface of the topological insulator Bi2Te3

Scientific Reportsvolume, 2019, 9, 6147
M. Wiesner, R. H. Roberts, J. F. Lin, D. Akinwande, T. Hesjedal, L. B. Duffy, S. Wang, Y. Song, J. Jenczyk, S. Jurga, B. Mróz

Diversity of methyl group dynamics in felodipine: a DFT supported NMR and QENS study

CrystEngComm, 2018, 10.1039/C8CE01605D
A. Pajzderska, K. Drużbicki, M. A. Gonzalez, J. Jenczyk, J. Mielcarek, J. Wąsicki

Elucidating the Structure of Ranitidine Hydrochloride Form II: Insights from Solid-State Spectroscopy and ab initio Simulations

Cryst. Growth Des., 2018, DOI: 10.1021/acs.cgd.8b00639
K. Drużbicki, A. Pajzderska, D. Chudoba, J. Jenczyk, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Wąsicki

Molecular dynamics of 1-ethyl-3-methylimidazolium triflate ionic liquid studied by 1H and 19F nuclear magnetic resonances

Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, 19, 15368-15376
M. Wencka, T. Apih, R.C. Koresec, J. Jenczyk, M. Jarek, K. Szutkowski, S. Jurga, J. Dolinsek

Molecular dynamics and the dissolution rate of nifedipine encapsulated in mesoporous silica

Microporous and Mesoporous Materials, 2017, 250, 186–194
A. Kiwilsza, B. Milanowski, K. Drużbicki, J. Jenczyk, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Lulek, A. Pajzderska, J. Wąsicki

Radiation-induced synthesis of thermo-sensitive, gradient hydrogels based on 2-(2-methoxyethoxy)ethyl methacrylate

Radiation Physics and Chemistry, 2014, 100, 23-31
S. Kadlubowski, M. Matusiak, J. Jenczyk, M. N. Olejniczak, M. Kozanecki, L. Okrasa

Experimental and Solid-State Computational Study of Structural and Dynamic Properties in the Equilibrium Form of Temazepam

The Journal of Physical Chemistry B, 2014, 118 (24), 6670–6679
A. Pajzderska, K. Drużbicki, M. A. Gonzalez, J. Jenczyk, B. Peplińska, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Wąsicki

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.