dr Ahmed Subrati

Stopień naukowy: 
Magister inżynierii chemicznej, Wydział Inżynierii Chemicznej, Instytut Petroleum, Uniwersytet Khalifa, Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie
+48 61 829 6714
asubrati@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Elektrochemiczna kontrola zawartości chemicznej i struktury kompozytów GOF i metali RGO w celu poprawy ich zdolności do sorpcji wodoru
Promotor: dr hab. Piotr Krawczyk (PUT) / Prof. dr hab. Stefan Jurga
Zakład: Wydział Chemii & Centrum NanoBioMedyczne Uniwerystetu im. Adama MIckiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza, funkcjonalizacja i charakterystyka materiałów węglowych
  • Teoria gęstości funkcjonalnej (DFT)
  • Syntheza, charakterystyka i obliczenia DFT izolatorów topograficznych
  • Obliczenia DFT cieczy jonowych
Wybrane publikacje: 
  • A. Subrati, S. Mondal, M. Ali, A. Alhindi, R. Ghazi, A. Abdala, et al., "Developing Hydrophobic Graphene Foam for Oil Spill Cleanup", Industrial & Engineering Chemistry Research, 2017 56, 6945-6951
 

Publikacje

Water adsorption behavior of Mg and Fe substituted microporous AlPO4-5

Journal of Water Process Engineering, 2022, 49, 103079
F. Dawaymeh, D. A. Gaber, S. A. Gaber, K. S. K. Reddy, G. Basina, I. Ismail, A. Subrati, O. Ismail, G. N. Karanikolos, Y. F. A. Wahedi

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.