dr Jagoda Litowczenko-Cybulska

Stopień naukowy: 
Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum NanoBioMedyczne UAM w Poznaniu
Kierownik projektu: "Multifunctional groove‐patterned tubes for increased regeneration of peripheral nervous system after injuries” (akronim GrooveNeuroTube, nr NOR/SGS/GrooveNeuroTube/0321/2020)
+48 61 829 6710
jagoda.litowczenko@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Biodruk 3D
 • Hodowla i różnicowanie ludzkich neuralnych komórek macierzystych (NSCs), 
 • Inżynieria tkankowa
 • Wytwarzanie rusztowań komórkowych na bazie kompozytów węglowo-polimerowych jako rusztowania komórkowe (ang. scaffolds)
 • Hodowle komórek na trójwymiarowych rusztowaniach komórkowych
 • Immunocytochemia (mikroskopia konfokalna)
 • Techniki wizualizacji komórek z wykorzystaniem SEM, mikroskopii konfokalnej
 • Synteza, charakterystyka nanocząstek i warstw
 • Analiza cytotoksyczności nanocząstek i rusztowań komórkowych
Wybrane publikacje: 
 • Jagoda Litowczenko, Marta J. Woźniak-Budych, Katarzyna Staszak, Karolina Wieszczycka, Stefan Jurga, Bartosz Tylkowski, Milestones and current achievements in development of multifunctional bioscaffolds for medical application, Bioactive Materials, 2021 
 • J. Litowczenko, J. Gapiński, R. Markiewicz, A. Woźniak, J. K.Wychowaniec, B. Peplińska, S. Jurga, A. Patkowski, Synthesis, characterization and in vitro cytotoxicity studies of poly-N-isopropyl acrylamide gel nanoparticles and films, crylamide gel nanoparticles and films, Materials Science and Engineering: C, 2021.
 • J. K. Wychowaniec, J. Litowczenko, K. Tadyszak, V. Natu, C. Aparicio, B. Peplińska, M. W.Barsoum, M. Otyepka, B. Scheibe, Unique cellular network formation guided by heterostructures based on reduced graphene oxide - Ti3C2Tx MXene hydrogels, Acta Biomaterialia, 2020.
 • J. Litowczenko, B. M. Maciejewska, J. Wychowaniec. M. Kościński, S. Jurga, A. Warowicka, Groove-patterned surfaces induce morphological changes in cells of neuronal origin, Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2019.
 • JK. Wychowaniec, J. Litowczenko, K. Tadyszak, Fabricating versatile cell supports from nano- and micro-sized graphene oxide flakes, doi: 10.1016/j.jmbbm.2019.103594 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2020.
 • K. Tadyszak, J. Litowczenko, Ł. Majchrzycki, P. Jeżowski, K. Załęski, B. Scheibe, Sucrose based cellular glassy carbon for biological applications, doi: 10.1016/j.matchemphys.2019.122033; Materials Chemistry and Physics 2020.
 • K. Tadyszak, J. Wychowaniec, J. LitowczenkoBiomedical Applications of Graphene-Based Structures, Nanomaterials, 2018.
 • A. Warowicka, B. M. Maciejewska, J. Litowczenko, M. Koscinski , A. Baranowka-Korczyc , M. Jasiurkowska-Delaporte, K. K. Koziol, S. Jurga, MWCNT based matrices as a platform for adhesion and growth of cells, Compos. Sci. Technol., 2016, 136, 29-38.
 • D. Maziukiewicz, BM. Maciejewska, J. Litowczenko, M. Kościński, A. Warowicka, JK. Wychowaniec, S. Jurga, Designing biocompatible spin-coated multiwall carbon nanotubes-polymer composite coatings, doi: 10.1016/j.surfcoat.2019.125199; Surface and Coatings Technology, 2020.
 • BM. Maciejewska, JK. Wychowaniec, M. Woźniak-Budych, Ł. Popenda, A. Warowicka, K. Golba, J. Litowczenko, Z. Fojud, B. Wereszczyńska, S. Jurga, UV cross-linked polyvinylpyrrolidone electrospun fibres as antibacterial surfaces, doi: 10.1080/14686996.2019.1667737; Science and Technology of Advanced Materials, 2019.

Publikacje

Sucrose based cellular glassy carbon for biological applications

Materials Chemistry and Physics, 2020, 239, 122033

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.