mgr Damian Maziukiewicz

Stopień naukowy: 
Magister Fizyki, Specjalność: Fizyka Medyczna, Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
damian.maziukiewicz@amu.edu.pl
Promotor: Prof. dr hab. Stefan Jurga
Zakład: Zakład Fizyki Makromolekularnej / Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Stabilność koloidalna nanodiamentów i ich pochodnych
  • Synteza i charakterystyka multimodalnych nanocząstek węglowych
  • Nieiwnazyjne metody wizualizacji nowotworów
  • Fototermia w leczeniu nowotorów
  • Teranostyka

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.