Jesteś tutaj

Surface Science

Lider: 

dr hab. Mikołaj Lewandowski, prof. UAM

Stopień naukowy: 
Doktor habilitowany nauk fizycznych, Uniwersytet Wrocławski, 2020
Doktor Nauk Inżynieryjnych, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, Niemcy, 2011
+48 61 829 6710
lewandowski@amu.edu.pl
Członkowie: 

dr Weronika Andrzejewska

Stopień naukowy: 
Doktor nauk fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021
Magister z zakresie biofizyki nanobiomedycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
weronika.andrzejewska@amu.edu.pl

dr Zygmunt Miłosz

Stopień naukowy: 
Magister Fizyki (specjalność: Nanotechnologia), Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 61 829 6717
zygmunt.milosz@amu.edu.pl

mgr inż. Paweł Wojciechowski

Stopień naukowy: 
Magister Fizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Magister Nanotechnologii, Wydział Nauki i Własności Materii, Uniwersytet w Rennes 1
Inżynier Mechatroniki, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska
pwojciechowski@ifmpan.poznan.pl

mgr inż. Szymon Murawka

Tytuł pracy inżynierskiej: „Adaptacja układu SPM do pracy w warunkach wysokiej próżni”
Tytuł pracy magisterskiej: „Badanie struktury powierzchni cienkich warstw metalicznych osadzonych na podłożach półprzewodnikowych”
Stopień naukowy: 
Magister inżynier, Wydział i kierunek: Fizyka Techniczna, specjalność: Nanotechnologie i materiały funkcjonalne, Politechnika Poznańska
szymon.murawka@amu.edu.pl

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.