mgr inż. Paweł Wojciechowski

Stopień naukowy: 
Magister Fizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Magister Nanotechnologii, Wydział Nauki i Własności Materii, Uniwersytet w Rennes 1
Inżynier Mechatroniki, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska
pwojciechowski@ifmpan.poznan.pl
pwojciechowski9000@gmail.com
Promotor: dr Mikołaj Lewandowski / prof. dr hab. Feliks Stobiecki
Zakład: Zakład Cienkich Warstw, Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk

Zainteresowania naukowe: 
  • Wzrost i charakteryzacja fizyko-chemiczna w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV) ultracienkich (2D) warstw na monokrystalicznych podłożach metalicznych
  • Właściwości elektronowe epitaksjalnego interkalowanego grafenu
  • Właściowści molekuł magnetycznych na podłożach metalicznych w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV)
  • Metody badawcze fizykochemii powierzchni (STM, STS, LEED, XPS)

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.