dr Zygmunt Miłosz

Stopień naukowy: 
Magister Fizyki (specjalność: Nanotechnologia), Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 61 829 6717
zygmunt.milosz@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Praca doktorska realizowana w ramach projektu: "Nanostruktury metali (Au,Fe,Co,Ni,stopy Heuslera) i tlenków metali przejściowych na epitaksjalnym grafenie: struktura i właściwości"
Promotor: Dr Mikołaj Lewandowski / Prof. dr hab. Stefan Jurga
Zakład: Centrum NanoBioMedyczne / Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Wzrost i charakteryzacja fizyko-chemiczna w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV) ultracienkich (2D) warstw na monokrystalicznych podłożach metalicznych
  • Właściwości elektronowe epitaksjalnego grafenu
  • Metody badawcze fizykochemii powierzchni: STM, LEEM, LEED, XPS
Wybrane publikacje: 
  • M. Lewandowski, B. Scheibe, Th. Vasileiadis, N. Michalak, Z. Miłosz, R. Ranecki, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga, Raman spectroscopy indications of the Verwey transition in epitaxial Fe3O4 (111) films on Pt(111) and Ru(0001), Surface & Coatings Technology 271, 87-91 (2015)
  • M. Lewandowski, Z. Miłosz, N. Michalak, R. Ranecki, I. Sveklo, Z. Kurant, A. Maziewski, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga, Room temperature magnetism of fewnanometers- thick Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001) studied in ambient conditions, Thin Solid Films, 591, 285-288 (2015)

Publikacje

Ostwald Ripening in an Oxide-on-Metal System

Advanced Materials Interfaces, 2022, 9, 17
N. Michalak, T. Ossowski, Z. Miłosz, M. J. Prieto, Y. Wang, M. Werwiński, V. Babačić, F. Genuzio, L. Vattuone, A. Kiejna, T. Schmidt, M. Lewandowski

Graphene Blocks Oxidative Segregation of Iron Dissolved in Platinum: A Model Study

Advanced Materials Interfaces, 2021, doi.org/10.1002/admi.202002172
Z. Miłosz, D. Wilgocka‐Ślęzak, E. Madej, N. Spiridis, S. Jurga, F. Stobiecki, M. Lewandowski

Scanning tunneling microscopy study of Cu-induced surface restructuring of Si(100)-(2 × 1)

Applied Surface Science, 2019, 480, 1156-1161
Z. Miłosz, P. Wojciechowski, I. Zgrajek, M. Wróblewska-Marciniak, S. Mielcarek, F. Stobiecki, M. Lewandowski

On the Structure of Ultrathin FeO Films on Ag(111)

Nanomaterials, 2018, 8(10), 828
M. Lewandowski, T. Pabisiak, N. Michalak, Z. Miłosz, V. Babačić, Y. Wang, M. Hermanowicz, K. Palotás, S. Jurga, A. Kiejna

Symmetry-Induced Structuring of Ultrathin FeO and Fe3O4 Films on Pt(111) and Ru(0001)

Nanomaterials, 2018, 8(9), 719
N. Michalak, Z. Miłosz, G. Peschel, M. Prieto, F. Xiong, P. Wojciechowski, T. Schmidt, M. Lewandowski

Structure of Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001): The role of epitaxial strain at the iron oxide/metal single crystal interface

Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security, Springer, 2015, ISBN 978-94-017-9696-5, DOI: 10.1007/978-94-017-9697-2_32, 319-324
M. Lewandowski, , Z. Miłosz, R. Ranecki, T. Luciński, S. Jurga

Room temperature magnetism of few-nanometers-thick Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001) studied in ambient conditions

Thin Solid Films, 2015, 591, 285-288
M. Lewandowski, Z. Miłosz, , R. Ranecki, I. Sveklo, Z. Kurant, A. Maziewski, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga

Raman spectroscopy indications of the Verwey transition in epitaxial Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001)

Surface and Coatings Technology 271 (2015), 87-91
M. Lewandowski, B. Scheibe, T. Vasileiadis, , Z. Miłosz, R. Ranecki, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.