dr inż. Dorota Katarzyna Flak

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Chemicznych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Analitycznej, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2013
+48 61 829 6713
dorota.flak@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Nanokrystaliczne materiały półprzewodnikowe: synteza oraz modyfikacja ich właściwości powierzchniowych, właściwości optyczne i elektryczne, struktura elektronowa.
  • Synteza i biofunkcjonalizacja nanomateriałów oraz ich zastosowanie w biomedycynie.
  • Grafenowe kropki kwantowe jako znaczniki fluorescencyjne do bioobrazowania.
Wybrane publikacje: 
  • D. Flak, L. Yate, G. Nowaczyk, S. Jurga, Hybrid ZnPc@TiO2 nanostructures for targeted photodynamic therapy, bioimaging and doxorubicin delivery, Materials Science and Engineering C, 78, 2017, 1072–1085
  • D. Flak, L.E. Coy, G. Nowaczyk, L. Yate, S. Jurga, Tuning of photodynamic efficiency of TiO2 nanotubes against HeLa cancer cells by Fe-doping, RSC Advances, 5, 2015, 85139
  • D. Flak, A. Braun, A. Vollmer, M. Rekas, Effect of titania substitution on the electronic structure and transport properties of FSS-made Fe2O3 nanoparticles for hydrogen sensing, Sensors and Actuators B, 2013, 187, 347-355
  • D. Flak, A. Braun, B. Mun, J.B. Park, M. Parlinska-Wojtan, T. Graule, M. Rekas, Spectroscopic assessment of the role of hydrogen on surface defects, on the electronic structure and transport properties of TiO2, ZnO and SnO2 nanoparticles, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 1417-1430
  • K.A. Michalow, D. Flak, A. Heel, M. Parlinska-Wojtan, M. Rekas, T. Graule, Effect of Nb doping on structural, optical and photocatalytic properties of flame-made TiO2nanopowder, Environmental science and Pollution Research, 19, 2012, 3696-3708
  • A. Braun, Q. Chen, D. Flak, G. Fortunato, K. Gajda-Schrantz, M. Graetzel, T. Graule, J. Guo, T.-W. Huang, Z. Liu, A.V. Popelo, K. Sivula, H. Wadati, P.P. Wyss, L. Zhang, J. Zhu, Iron resonant photoemission spectroscopy on anodized hematite points to electron hole doping during anodization, ChemPhysChem, 13, 2012, 2937-2944

Publikacje

AT101-Loaded Cubosomes as an Alternative for Improved Glioblastoma Therapy

International Journal of Nanomedicine, 2020, 15
D. Flak, V. Adamski, G. Nowaczyk, K. Szutkowski, M. Synowitz, S. Jurga, J. Held-Feindt

The influence of magnetic nanoparticle concentration with dextran polymers in agar gel on heating efficiency in magnetic hyperthermia

Journal of Molecular Liquids, 2020, 304, 112734
A. Skumiel, K. Kaczmarek, D. Flak, M. Rajnak, I. Antal, H. Brząkała

Fluorescein ether-ester dyes for labeling of fluorinated methacrylate nanoparticles

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2019, 382, 111956
M. Jarzębski, B. Peplińska, P. Florczak, J. Gapiński, D. Flak, P. Mała, A. Ramanavicius, E. Baryła-Pankiewicz, J. Kobus- Cisowska, A. Szwajca

EPR Oximetry Sensor—Developing a TAM Derivative for In Vivo Studies

Cell Biochemistry and Biophysics, 2018, 1-10
A. Boś-Liedke, M. Walawender, A. Woźniak, D. Flak, J. Gapiński, S. Jurga, M. Kucińska, A. Plewiński, M. Murias, M. Elewa, L. Lampp, P. Imming, K. Tadyszak

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.