dr Barbara Peplińska

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
barp@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa
  • Spektroskopia rozpraszania elektronów
  • Spektroskopia NMR
  • Dynamika molekularna cieczy, ciał stałych i polimerów
  • Dynamika cieczy w układach ograniczajacych

Publikacje

Miscanthus and Sorghum as sustainable biomass sources for nanocellulose production

Industrial Crops and Products, 2022, 186, 115177
M. Babicka, M. Woźniak, M. Bartkowiak, B. Peplińska, H. Waliszewska, M. Zborowska, S. Borysiak, I. Ratajczak

Fluorescein ether-ester dyes for labeling of fluorinated methacrylate nanoparticles

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2019, 382, 111956
M. Jarzębski, B. Peplińska, P. Florczak, J. Gapiński, D. Flak, P. Mała, A. Ramanavicius, E. Baryła-Pankiewicz, J. Kobus- Cisowska, A. Szwajca

Phenotypic plasticity of Escherichia coli upon exposure to physical stress induced by ZnO nanorods

Scientific Reports, 2019, 9, 8575
K. Matuła, Ł. Richter, M. Janczuk-Richter, W. Nogala, M. Grzeszkowiak, B. Peplińska, S. Jurga, E. Wyroba, S. Suski, H. Bilski, A. Silesian, H. A. R. Bluyssen, N. Derebecka, J. Wesoły, J. M. Łoś, M. Łoś, P. Decewicz, L. Dziewit, J. Paczesny, R. Hołyst

Microwave vacuum drying and puffing of the meat tissue - process analysis

Drying Technology, 2018, doi/full/10.1080/07373937.2018.1444635
T. Pawlak, J. Gawałek, A. Ryniecki, J. Stangierski, I. Siatkowski, B. Peplińska, E. Pospiech

Experimental and Solid-State Computational Study of Structural and Dynamic Properties in the Equilibrium Form of Temazepam

The Journal of Physical Chemistry B, 2014, 118 (24), 6670–6679
A. Pajzderska, K. Drużbicki, M. A. Gonzalez, J. Jenczyk, B. Peplińska, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Wąsicki

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.