dr hab. Olena Ivashchenko, prof. UAM

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Technicznych, 2002, National Academy of Light Industry of Ukraine, Kijów
+48 61 829 6712
oleiva@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 
 • Nanomateriały do zastosowań w biomedycynie, w tym:
  • Synteza nanocząstek i nanokompozytów
  • Charakterystyka fizyczna nanocząstek (morfologia, właściwości fizyko-chemiczne, optyczne)
  • Właściwości biologiczne
  • Mikrostruktura hydrokoloidów oraz ich wpływ na właściwości biomedyczne i optyczne nanomateriałów
  • Hydrożele i hydrokoloidy

Publikacje

Upconversion luminescence in cellulose composites (fibres and paper) modified with lanthanide-doped SrF2 nanoparticles

Journal of Materials Chemistry, 2020, 34
A. Szczeszak, M. Skwierczyńska, D. Przybylska, M. Runowski, E. Śmiechowicz, A. Erdman, O. Ivashchenko, T. Grzyb, S. Lis, P. Kulpiński, K. Olejnik

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.