Jesteś tutaj

SEMINARIA 2012/13

03.10.2012
mgr inż. Martyna Michalska
Kropki kwantowe - budowa, właściwości i aplikacje

11.10.2012
mgr Sylwia Haracz
Wpływ surfaktantu na własności superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza

18.10.2012
mgr Marek Rataj
Stany powierzchniowe w izolatorach topologicznych

25.10.2012
dr Artur Podhorodecki (Politechnika Wrocławska)
Struktura i aktywność laboratorium optycznego nanostruktur półprzewodnikowych

08.11.2012
mgr Angelina Sterczyńska
Synteza i charakterystyka krzemionkowych porów butelkowych typu 'ink-bottle

15.11.2012
mgr Mikołaj Kościński
Synteza oraz badanie własności nowych nanomateriałów węglowych

22.11.2012
mgr Tomasz Śliwa
Struktura i dynamika termoczułych cząsteczek mikrożelowych badane metodami rozproszeniowymi i fluorescencyjnymi

29.11.2012
mgr inż. Anna Florczak
Funkcjonalizowane białka jedwabiu pajęczego jako Nano-nośniki leków w celowej terapii nowotworów

06.12.2012
mgr inż. Szymon Hryhorowicz
Polimorfizm

13.12.2012
mgr Karol Tuśnio
Powierzchniowy Rezonans Plazmonowy I wykrywanie transgenu

20.12.2012
Spotkanie świąteczne

03.01.2013
mgr Katarzyna Krysztofiak
Badanie dehydratacji hydrożelowych i silikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych

10.01.2013
mgr Katarzyna Dubas
Analiza gradientu współczynnika załamania światła soczewki oka w zależności od rodzaju i wieku soczewki

17.01.2013
dr Kamil Kamiński (Uniwersytet Śląski)
Badanie dynamiki molekularnej materiałów z wiązaniami bulk i nanoconfined przy użyciu szerokopasmowej Spektroskopii Dielektrycznej

24.01.2013
mgr Katarzyna Wegner
Projektowanie materiałów polimerowych do dostarczania kwasów nukeinowych

29.01.2013
Prof. Jan Dhont, Forschungszentrum Jülich (Niemcy)
The response of suspensions of rods to electric fields

Prof. Wim Briels, University of Twente (Holandia)
Brownian dynamics simulations of soft matter with memory

31.01.2013
mgr Konrad Kapcia
Separacje faz elektronowych w modelu nadprzewodnika z parowaniem lokalnym

07.02.2013
mgr Bartosz Grześkowiak
Zastosowanie magnetofekcji do wprowadzania kwasów nukleinowych do komórek fibroblastów

14.02.2013
mgr Szymon Murawski
Symulacje Monte Carlo układów silnie skorelowanych elektronów

21.02.2013
mgr Oliwia Zakerska-Banaszak
Transferaza glutationowa jako wskaźnik hepetotoksyczności anestetyków

28.02.2013
mgr Kamila Domin
Effect of confinement on the phase transition of liquids In nanopours systems

07.03.2013
mgr Zuzanna Kabacińska
Badanie wpływu promieniowania UV/VIS na węglan wapnia o różnej wielkości ziaren metodą EPR

14.03.2013
mgr Sylwia Haracz
Nanostruktury magnetyczne i ich potencjalne zastosowanie w medycynie

21.03.2013
mgr Anna Kiwilsza
Zastosowanie mezoporowatych materiałów krzemionkowych w systemach dostarczania leków

28.03.2013
Godziny dziekańskie od godz. 12:00

04.04.2013
mgr Marek Rataj
Transport ładunku przez złącza oparte na grafenie

11.04.2013
mgr Maciej Jarzębski
Nanocząstki i układy koloidowe do aplikacji medycznych

18.04.2013
mgr Mikołaj Kościński
Węglowe materiały nanoporowate, kompozyty zastosowane do detekcji gazów toksycznych (NH3) – badania strukturalne

25.04.2013
dr hab. Jacek Gapiński
Metody badań nanocząsteczek bazujące na mikroskopii optycznej

9.05.2013
mgr Tobiasz Deptuła
PNIPAM - synteza i charakterystyka

16.05.2013
mgr Katarzyna Wegner
Polymer Escorted Passenger siRNA

23.05.2013
mgr Błażej Leszczyński
Zastosowanie nanostruktur magnetytowych w elektrodach akumulatorów litowo-jonowych

06.06.2013
mgr inż. Michał Matczak
Warstwy z anizotropią prostopadłą i gradientem pola koercji

13.06.2013
mgr inż. Robert Skonieczny
Otrzymywanie i charakteryzacja struktur organicznych wykorzystanych w organicznych diodach elektroluminescencyjnych
 
PL

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.