Jesteś tutaj

Laboratorium X-ray


Dyfrakcja Rentgenowska (XRD)

Pracownia Rentgenowska Centrum NanoBioMedycznego dysponuje dwoma nowoczesnymi i niezależnymi dyfraktometrami rentgenowskimi, EMPYREAN oraz X'Pert PRO MRD firmy PANalytical.
Dostępność nowoczesnej aparatury badawczej oraz wykwalifikowany personel zapewniają możliwość prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie. Specjalistyczna aparatura badawcza umożliwia również prowadzenie działalności dydaktycznej i zapewnia jej wysoki poziom.

Dyfraktometr rentgenowski EMPYREAN (PANalytical) wraz z wyposażeniemDyfraktometr proszkowy, dwukołowy, pracujący w geometrii Bragga-Brentano. Standardowe wyposażenie stanowi lampa rentgenowska Cu o liniowym/punktowym ognisku (posiadamy również lampy Co oraz Ag), obrotowy stolik transmisyjno-odbiciowy oraz szybki detektor liniowy PIXcel 3D, pracujący w czterech modach.
Ponadto, EMPYREAN posiada niezwykle bogate wyposażenie dodatkowe tj. stolik pomiarowy na próbki stałe, stolik temperaturowy TTK 450, stolik obrotowy na kapilary, stolik do tomografii komputerowej, dodatkowy detektor scyntylacyjny oraz dwa niezależne układy chłodzenia, i) OxfordCryosystems (Cryostream 700 Series, Plus), ii) Anton Paar (TCU 110) pracujące w zakresach odpowiednio od -193°C do +227°C oraz od -193°C do +450°C.
 
Szeroka możliwość konfiguracji aparatu w systemie PreFIX (pre-aligned fast interchangeable X-ray modules) umożliwia realizację różnego typu pomiarów tj.:
- ilościowa i jakościowa analiza fazowa (w oparciu o najnowszą bazę danych ICDD PDF4+ -coroczna aktualizacja),
- analiza fazowa w funkcji temperatury,
- analiza fazowa substancji przy użyciu kapilar,
- analiza rozkładu odległości między parami cząstek zawartych w danej objętości - PDF (Pair Distribution Function),
- pomiary w geometrii stałego kąta padania (SKP),
- pomiary średniego rozmiaru i rozkładu wielkości porów/ziaren metodą SAXS (Small Angle X-ray Scattering).

Dyfraktometr rentgenowski X'Pert PRO MRD (PANalytical) wraz z wyposażeniemDyfraktometr czterokołowy, dedykowany głównie do analizy cienkich warstw. Standardowe wyposażenie stanowi lampa rentgenowska Cu o liniowym/punktowym ognisku, stolik magnetyczny, dwa detektory proporcjonalne (Xe) oraz zestaw szczelin.
Ponadto jako wyposażenie dodatkowe posiadamy: paraboliczne lustro Cu (MRD), monochromator 4xGe200, kolimator równoległy 0.18°, optykę wysokiej rozdzielczości wiązki ugiętej (Triple axis arm oraz Rocking Curve arm ), programowalny pochłaniacz wiązki pierwotnej (attenuator).
Zakres prowadzonych badań:
- analiza grubości i morfologii cienkich warstw (reflektometria),
- analiza naprężeń i tekstury cienkich warstw,
- niskokątowa dyfrakcja powierzchniowa
- mapowanie przestrzeni odwrotnej

Przykładowe wyniki


Widmo szerokokątowej proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej dla substancji aktywnej farmakologicznie z grupy antagonistów kanałów wapniowych typu L o działaniu wazodylatacyjnym – nifedipiny wraz z identyfikacją struktury przeprowadzoną w oparciu o bazę danych ICDD PDF4+


Dyfraktogram SAXS dla porów krzemionkowych typu ink-bottle; potwierdzenie struktury krystalicznej typu F4132

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.