Jesteś tutaj

Mikroskopia optyczna


Spektrometr ramanowski i mikroskop skaningowy Catalyst

Dzięki sprzężeniu spektrometru ramanowskiego (mikroraman) z mikroskopem skaningowym (SPM) możliwy jest jednoczesny pomiar dynamiki molekularnej metodą rozpraszania światła Ramana (włącznie z liniowym mapowaniem wzbudzeń na powierzchni próbki), oraz badanie własności fizycznych powierzchni z wykorzystaniem modów pomiarowych dostępnych w nowoczesnych mikroskopach sił atomowych (AFM) wykorzystujących m.in. technikę PeakForce Tapping.

Najważniejsze parametry układu pomiarowego

 • Spektrometr ramanowski (mikroraman)
 • Zakres temperatur, w których można wykonywać pomiar : od -195 0C do  +600 0C
 • Długości fal laserów: 785 nm,633 nm, 514 nm
 • Rozdzielczość mniejsza niż 1 cm-1
 • Mody pomiarowe : mapowanie wzbudzeń na powierzchni próbki (streamline imaging), mapowanie wzbudzeń na określonej głębokości wnikania wiązki laserowej
 • Mikroskop skaningowy Catalyst:
 • Maksymalny rozmiar skanowanego obszaru XY>150µm
 • Wysokość skanowanych obiektów Z>20 µm
 • Mody pomiarowe: wielomodowy AFM, obrazowanie żywych komórek

 Zastosowanie

 • biologia
 • nanotechnologia
 • materiałoznawstwo

Pokazany niżej rysunek przedstawia widmo ramanowskiego rozpraszania światła na nanorurce węglowej. Można w nim wyróżnić trzy charakterystyczne dla nanorurki węglowej pasma:

 1. wzbudzenie  G jest charakterystyczne dla struktur węglowych. Jego położenie i kształt zależą od grubości nanostruktury,
 2.  wzbudzenie D, związane jest z defektami w badanej próbce. Stosunek wzbudzeń G i D daje informacje o jakości próbki,
 3. wartość liczby falowej wzbudzenia RBM, zwanego radialnym modem oddychającym, związana jest ze średnicą nanorurki.

Spektrometr ramanowski i mikroskop skaningowym NT_MDT SNOM

Sprzężenie spektrometru ramanowskiego (mikroraman) z mikroskopem NT_MDT SNOM pozwala na jednoczene badanie dynamiki molekularnej metodą rozpraszania światła Ramana (włącznie z punktowym mapowaniem wzbudzeń na powierzchni próbki),  oraz takich własności fizycznych jak, transmisja i odbicie światła, własności mechanicznych, termicznych wykorzystując wielomodowy mikroskop sił atomowych.

Najważniejsze parametry układu pomiarowego:

 • Spektrometr ramanowski (mikroraman)
 • Zakres temperatur, w których można wykonywać pomiar : od -195 st.C do  +600 st.C
 • Długości fal laserów: 488 nm,633 nm, 514 nm
 • Rozdzielczość mniejsza niż 1 cm-1
 • Mody pomiarowe: mapowanie wzbudzeń na powierzchni próbki (point imaging), mapowanie wzbudzeń na określonej głębokości wnikania wiązki laserowej

Mikroskop NT-MDT SNOM

 • Maksymalny rozmiar skanowanego obszaru XY 100x100µm
 • Wysokość skanowanych obiektów Z=10 µm
 • Mody pomiarowe: siły ścinające, odbicie i transmisja optyczna, wielomodowy AFM, pomiar rozkładu temperatury.

Zastosowanie

 • biologia
 • materiałoznawstwo
 • nanotechnologia
 

Fot. Obrazowanie grafenu. Przedstawiony wynik pomiarów z wykorzystaniem modu punktowego mapowania powierzchni pokazuje rozkład wzbudzenia 2D na powierzchni grafenu. Badanie to pozwala określić z ilu płaszczyzn atomowych zbudowana jest badana próbka.
 


Mikroskopy i wyposażenie

Zeiss

 • Skaningowy mikroskop fluorescencyjny LSM 780 NLO
 • Halogen + lampa fluorescencyjna + filtry
 • Lasery CW: 405, 458, 488, 514, 561, 633 nm
 • Wzbudzanie dwufotonowe (Chameleon 680-1080nm, 140 fs)
 • Przystawka spektralna
 • Spektroskopia korelacji fluorescencji (FCS – ConfoCor 3)

Olympus

 • Skaningowy mikroskop fluorescencyjny FV 1000
 • Halogen + lampa fluorescencyjna + filtry
 • lasery CW: 405, 457, 473, 488, 514, 561, 638 nm
 • przystawka spektralna
 • FLIM (485, 635 nm)
 • TIRF (Kamera Andor)
 • FCS (Picoquant)

Leica

 • Skaningowy mikroskop fluorescencyjny
 • Halogen + lampa fluorescencyjna + filtry
 • STED (super-rozdzielczość),
 • biały laser 470 – 670 nm,
 • lasery CW: Ar, 458, 476, 488, 496, 514 nm
 • przystawka spektralna,
 • System inkubacji do badań przeżyciowych (temperatura, CO2)
 • FCS (Picoquant)

Pracownia mikroskopii optycznej skupia przyrządy do badania struktury, dynamiki i własności optycznych materii w skali nano- i mikrometrowej

 • Każdy z trzech mikroskopów może służyć do oglądania preparatów w powiększeniu do ~1000 razy w świetle przechodzącym lub w trybie fluorescencyjnym (lampa)
 • Każdy z trzech mikroskopów może pracować w trybie laserowego skaningowego mikroskopu konfokalnego w celu uzyskania precyzyjnych obrazów znakowanych fluorescencyjnie próbek. Do dyspozycji jest niemal całe widzialne widmo pasma wzbudzania
 • Każdy z trzech mikroskopów posiada przystawkę spektralną, dzięki której możliwe jest zmierzenie widma fluorescencji pojedynczych cząsteczek lub obszarów o rozmiarach submikronowych.
 • Każdy z trzech mikroskopów może mierzyć kinetykę fluktuacji fluorescencji (spektroskopia korelacji fluorescencji – FCS), co pozwala wyznaczyć współczynniki dyfuzji znakowanych fluorescencyjnie cząsteczek w bardzo niskich stężeniach, np w celu zbadania stałej wiązania ligandu do receptora

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.