Jesteś tutaj

Biomaterials & Biofabricaton

Lider: 

dr Jagoda Litowczenko-Cybulska

Kierownik projektu: "Multifunctional groove‐patterned tubes for increased regeneration of peripheral nervous system after injuries” (akronim GrooveNeuroTube, nr NOR/SGS/GrooveNeuroTube/0321/2020)
Stopień naukowy: 
Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum NanoBioMedyczne UAM w Poznaniu
+48 61 829 6710
jagoda.litowczenko@amu.edu.pl
Członkowie: 

dr inż. Katarzyna Szcześniak

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska, 2015
k.szczesniak@amu.edu.pl

dr Łukasz Popenda

Stopień naukowy: 
Doktor nauk chemicznych, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, 2008
+48 61 829 6707
lukasz.popenda@amu.edu.pl

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.