Jesteś tutaj

Ćwiczenia Laboratoryjne - oferta dydaktyczna dla wydziałów UAM oraz uczelni partnerskich

Pracownia Neuronauki
Pracownia Spektroskopii Wysokiej Zdolności Rozdzielczej NMR II
Pracownia Mikroskopii Skaningowej
Pracownia Cleanroom
Pracownia Obrazowania MRI
Pracownia Spektroskopii Wysokiej Zdolności Rozdzielczej NMR
Pracownia Mikroskopii Optycznej
Dyfuzjometria Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
Pracownia RTG, Pracownia UV-VIS-NIR, Pracownia DSC
Pracownia Nanostruktur
Pracownia Mikroskopii Sił Atomowych
Pracownia Mikroskopii Elektronowej
Pracownia Biologiczna

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl