Jesteś tutaj

Laboratorium Fizyki Widzenia i NeuroNauk


System EEG/ERP z aktywnymi elektrodami

BrainAMP 128 DC System

Zastosowanie:

System służy do pomiarów elektorencefalograficznych i potencjałów wywołanych. Dzięki aktywnym elektrodom jakość sygnału jest bardzo wysoka, a poziom szumu bardzo niski, co pozwala na uzyskanie potencjałów nawet o małej wartości. Łatwość aplikacji elektrod powoduje, że badanie jest stosunkowo krótkie i mało skomplikowane w przygotowaniu.
Stosowany obszar w badaniach neuronaukowych mających na celu określenie funkcjonowania poszczególnych obszarów kory mózgowej.
 

Parametry

 • Wzmacniacz: BrainAmp DC 128-kanałowy, z dodatkowymi kanałami bipolarnymi (4 sztuki) i AUX (4 szt.)
 • Wysoka odporność na zakłócenia w pomieszczeniu
 • Wysoka częstość próbkowania do 2000 Hz
 • Przetwornik A/D 24 bitowy
 • Filtry górno- i dolnoprzepustowy online (dowolna regulacja na kazdym kanale)
 • Oprogramowanie do rejestracji sygnału: BrainVision Recorder
 • Oprogramowanie do analizy sygnału Vision Analyzer 2.2
 


Przebieg badania z zastsowaniem systemu EEG z aktywnymi elektrodami firmy Brain Products:


 

Przykładowe wyniki EEG i potencjałów wywołanych:


  

 


System EEG do pracy w wysokim polu magnetycznym

MicroMed, Treviso, Italy

Zastosowania

System służy do pomiarów elektorencefalograficznych wykonywanych bez jak i w silnym polu magnetycznym typu TMS lub skaner MRI. Specjalne filtry pozwalają na usunięcie artefaktów związanych z generowaniem impulsów magnetycznych o dużej mocy. System przenośny (bateryjny) umożliwiający wykonywanie pomiarów w różnych pomieszczeniach bez dodatkowego zasilania zewnętrznego.

Parametry

 • Głowica typu „SD MRI64” pracująca w wysokim polu magnetycznym
 • 64-kanałowy przenośny system EEG (w tym dwie elektrody bipolarne do ECG, EMG lub EOG)
 • Rozdzielczość 22 bitowa; wysoka częstość próbkowania od 128 Hz do 2048 Hz
 • Filtr górno- i dolnoprzepustowy online
 • System i czepki z elektrodami do badań w wysokim polu magnetycznym
 • Izolacja elektryczna – wewnętrzne zasilanie oraz przesył danych do komputera poprzez światłowód
 • Oprogramowanie do rejestracji sygnału EEG
 • Oprogramowanie do analizy sygnału EEG – Analyzer
 • Możliwość eksportu danych w celu analiz w innych oprogramowaniach typu Vision Analyzer
 

 
Przykładowe wyniki zapisów EEG.
 


System do przezczaskowej stymulacji magnetycznej (TMS)

Magstim Super Rapid

Zastosowanie

Stymulator magnetyczny może służyć do wywoływania chwilowych zmian pobudliwości kory mózgowej. Pozwala na badania funkcji kontroli układu motorycznego, wzrokowego, słuchowego czy wyższych funkcji poznawczych. Stosowany może być również jak metoda rehabilitacji w schorzeniach typu neurologicznego jak depresje, migreny, choroby neurodegeneracyjne czy psychiczne, jak i również w rehabilitacji układu ruchu człowieka.

Parametry techniczne

 • Możliwość pracy w trybie ciągłym, z max. częstością impulsów 100 Hz
 • Stymulacja przy użyciu cewek o szerokim polu (cewka okrągła) oraz o mocno zogniskowanym polu (cewka ósemkowa)
 • Stymulacja dwoma cewkami równocześnie (2 stymulatory TMS)
 • 2-kanałowa głowica MEP – oprogramowanie do rejestracji i analizy MEP (pomiar amplitudy i latencji) z możliwością regulacji podstawy czasu, wzmocnienia, wyboru filtrów
 • Cewki do stymulacji o indukcji magnetyczneh 2,2 T
 • Podwójne cewki ósemkowe: rozmiar 50 mm, 70 mm
 • Pojedyncza cewka okrągła: 90 mm
 • Podwójna cewka stożkowa do stymulacji móżdżku: 90 mm
 • Podwójna cewka ósemkowa Placebo
 • Podwójna cewka ósemkowa chłodzona powietrzem przeznaczona do długiej pracy
 

               
Stymulator TMS Magstim Super Rapid
 


System do neuronawigacji

Firma/typ: Brainsight2

Zastosowanie

System służy do nawigacji położenia cewki TMS w odniesieniu do obrazu głowy badanego w czasie rzeczywistym. Pozwala na zlokalizowanie odpowiednich struktur mózgu w oparciu o dane anatomiczne/funkcjonalne z obrazów MRI, fMRI, PET. Zapewnia monitorowanie stymulacji poprzez rejestrację pozycji głowy i cewki oraz nawigację jej ustawienia w celu korekcji ruchów głowy badanego.

Parametry techniczne

 • Wyświetlanie pozycji cewki i głowy badanego w czasie rzeczywistym
 • Nakładanie obrazów fMRI, PET i innych
 • Możliwość rejestracji MRI, w formacie MNI i przestrzeni Talairach’a
 • Automatyczna rekonstrukcja krzywoliniowa dla interaktywnego, trójwymiarowego obrazu anatomicznego kory i móżdżku na różnych głębokościach od powierzchni
 • Wyświetlanie obrazu mózgu w formie obrazów trzypłaszczyznowych, ukośnych 2D, 3D, obrazu powierzchni lub obrazu środka celowego (tzw. Bull’s-eye).
 • Sprzężenie ze stymulatorem magnetycznym TMS
 • Możliwość współpracy z 2-kanałową głowicą MEP
 • Jednoczasowe śledzenie wielu narzędzi, w tym np. 2 cewek TMS
 • Kamera stereoskopowa
 • Fotel obrotowy regulowany ze stanowiskiem do unieruchomienia głowy
 

 
System do neuronawigacji Brainsight2 wraz z przezczaszkowym stymulatorem magnetycznym (TMS) firmy Magstim.
 

  
Lokalizacja poprzez użycie neuronawigacji Brainsight, obszaru kory mózgowej (TPJ-temporo-parietal junction – czerownny punkt) będącego celem stymulacji megnetycznej; zielony stożek – pozycja i orientacja cewki TMS.
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.