Jesteś tutaj

Complex nanomaterials in environmental and biomedical applications

Lider: 
Członkowie: 

dr inż. Dorota Katarzyna Flak

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Chemicznych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Analitycznej, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2013
+48 61 829 6713
dorota.flak@amu.edu.pl

dr inż. Łucja Przysiecka

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Rolniczych, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, 2012
+48 61 829 6712
lucprz@amu.edu.pl

dr inż. Roksana Markiewicz

Stopień naukowy: 
Doktor nauk chemicznych, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2014
+48 61 829 6706
roksana.markiewicz@amu.edu.pl

dr Nataliya Babayevska

Stopień naukowy: 
Ph.D. in Technical Sciences, Specialization: Materials Science, Institute for Single Crystals NAS of Ukraine, (2010)
+48 61 829 6717
natbab@amu.edu.pl

dr Katarzyna Fiedorowicz

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Przyrodniczych, Specjalizacja: Biochemia, Wolny Uniwersytet w Berlinie, 2012
katfie1@amu.edu.pl

dr inż. Marta Woźniak-Budych

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Chemicznych, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2015
+48 61 829 6717
marta.budych@amu.edu.pl

dr Tomasz Zalewski

Dyscyplina naukowa: fizyka, biofizyka, fizyka medyczna

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2007
+48 61 829 6708
tomekz@amu.edu.pl

dr Marcin Jarek

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011
+48 61 829 6706
marcin.j@amu.edu.pl

dr Jacek Jenczyk

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011
+48 61 829 5247
jacek.jenczyk@amu.edu.pl

dr Patryk Florczak

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012)
+48 61 829 6706
patryk84@amu.edu.pl

mgr Karolina Gębicka

Dyscyplina naukowa: Biofizyka, Biofizyka molekularna
Opiekun pracy: dr inż. Dorota Flak
Stopień naukowy: 
Temat pracy licencjackiej: Procesy relaksacyjne w kopolimerach trójblokowych: poli(tlenek etylenu)-poli(tlenek propylenu)-poli(tlenek etylenu)
Temat pracy magisterskiej: Lipidowe nanocząstki ciekłokrystaliczne modyfikowane lipidami chelatującymi Gd jako potencjalne środki kontrastujące w MRI
kargeb@amu.edu.pl

mgr inż. Jakub Jagielski

Tytuł pracy magisterskiej: "Analiza sekwencji genów receptorów kanabinoidowych CNR1 i CNR2 przy użyciu techniki wysokoprzepustowego sekwencjonowania NGS."
Specjalność: diagnostyka genetyczna
Stopień naukowy: 
Magister Inżynier Biotechnologii, Instytut Genetyki Człowieka, Zakład Kwasów Nukleinowych, Polska Akademia Nauk w Poznaniu
+48 506 268 331
jakub.jagielski@amu.edu.pl

mgr Adam Klimaszyk

Tytuł pracy magisterskiej: "Zastosowanie obrazowania jądrowym rezonansem magnetycznym (MRI) in vivo do badania przejścia między hipoksją a nekrozą w guzach nowotworowych.”
adakli@amu.edu.pl

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.