dr inż. Marta Woźniak-Budych

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Chemicznych, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2015
+48 61 829 6717
marta.budych@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza i funkcjonalizacja nanocząstek metali
  • Synteza nanocząstek metalicznych z wykorzystaniem ekstraktów roślinnych
  • Techniki membranowe
  • Samoorganizacja kopolimerów blokowych
Patenty / wnioski patentowe: 
  • K. Prochaska, K. Staszak, M.J. Woźniak, Sposób nanofiltracyjnego rozdziału kwasu fumarowego od glicerolu, PL 218455 B1
  • K. Prochaska, K. Staszak, M.J. Woźniak, Sposób zatężania kwasu fumarowego, PL 218459 B1
  • K. Prochaska, M.J. Woźniak, Sposób separacji i zatężania kwasu fumarowego techniką elektrodializy bipolarnej, PL 218682 A1

Publikacje

Lanthanides and tissue engineering strategies for bone regeneration

Coordination Chemistry Reviews, 2019, 388, 248-267
K. Wieszczycka, K. Staszak, M. Woźniak-Budych, S. Jurga

Facile Synthesis of Sulfobetaine-Stabilized Cu2O Nanoparticles and Their Biomedical Potential

ACS Biomater. Sci. Eng., 2017, DOI: 10.1021/acsbiomaterials.7b00465
M. Woźniak-Budych, Ł. Przysiecka, B.M.M. Maciejewska, D. Wieczorek, K. Staszak, M. Jarek, T. Jesionowski, S. Jurga

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.