dr Mariusz Jancelewicz

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2008
+48 61 829 6711
marjan7@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa
 • Wytwarzanie 2D-wymiarowych struktur warstwowych o grubości atomowej
 • Krzemoorganiczne układy polimerowe
 • Dynamika i struktura polimerów w stanie stopionym
 • Spektroskopia NMR i reologia
Wybrane publikacje: 
 • J. Idígoras, J. Sobuś, M. Jancelewicz, E. Azaceta, R. Tena-Zaera, J. A. Anta, M. Ziółek, Effect of different photoanode nanostructures on the initial charge separation and electron, Materials Chemistry and Physics, 2016, DOI: 10.1016/j.matchemphys.2015.12.042
 • I. Iatsunskyi, M. Jancelewicz, G. Nowaczyk, M. Kempiński, B. Peplińska, M. Jarek, K. Załęski, S. Jurga, V. Smyntyna, Atomic layer deposition TiO2 coated porous silicon surface: Structural characterization and morphological features, Thin Solid Films 589 (2015) 303–308
 • I. Iatsunskyi, M. Kempiński, M. Jancelewicz, K. Załęski, S. Jurga, V. Smyntyna, Structural and XPS characterization of ALD Al2O3 coated porous silicon, Vacuum 2015, 113, 52-58
 • I. Iatsunskyi, M. Pavlenko, R. Viter, M. Jancelewicz, G. Nowaczyk, I. Baleviciute, K. Załęski, S. Jurga, A. Ramanavicius, V. Smyntyna, Tailoring the Structural, Optical, and Photoluminescence Properties of Porous Silicon/TiO2 Nanostructures, J. Phys. Chem. C, Article ASAP 2015, DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b01670
 • I. Iatsunskyi, M. Kempinski, G. Nowaczyk, M. Jancelewicz, M. Pavlenko, K. Załeski, Stefan Jurga, Structural and XPS studies of PSi/TiO2 nanocomposites prepared by ALD and Ag-assisted chemical etching, Applied Surface Science 2015, 347, 777–783
 • I. Iatsunskyi, E. Coy, R. Viter, G. Nowaczyk, M. Jancelewicz, I. Baleviciute, K. Załęski, S. Jurga, Study on Structural, Mechanical, and Optical Properties of Al2O3–TiO2 Nanolaminates Prepared by Atomic Layer Deposition, J. Phys. Chem. C, 2015, 119 (35), pp 20591–20599, DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b06745

Publikacje

Silicon/TiO2 core-shell nanopillar photoanodes for enhanced photoelectrochemical water oxidation

International Journal of Hydrogen Energy, 2017, doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.10.033

Factors Affecting the Performance of Champion Silyl-Anchor Carbazole Dye Revealed in the Femtosecond to Second Studies of Complete ADEKA-1 Sensitized Solar Cells

Chemistry - A European Journal, 2016, DOI: 10.1002/chem.201603059
J. Sobuś, B. Gierczyk, G. Burdziński, M. Jancelewicz, E. Polanski, A. Hagfeldt, M. Ziółek

Effect of annealing temperature on optical and electrical properties of metallophthalocyanine thin films deposited on silicon substrate

Materials Science-Poland, 2016, 34, 3, 676–683
R. Skonieczny, P. Popielarski, W. Bała, K. Fabisiak, K. Paprocki, M. Jancelewicz, M. Kowalska, M. Szybowicz

Effect of different photoanode nanostructures on the initial charge separation and electron injection process in dye sensitized solar cells: A photophysical study with indoline dyes

Materials Chemistry and Physics, Volume 170, 15 February 2016, Pages 218–228
J. Idígoras, J. Sobuś, M. Jancelewicz, E. Azaceta, R. Tena-Zaera, J. A. Anta, M. Ziółek

Structural and optical properties of TiO2–Al2O3nanolaminates produced by atomic layer deposition

Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering [1] Electro-Optical Remote Sensing, Photonic Technologies, and Applications IX, 2015, 117615, 9649, Article number 96490X

Tailoring the Structural, Optical, and Photoluminescence Properties of Porous Silicon/TiO2 Nanostructures

J. Phys. Chem. C, Article ASAP 2015, DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b01670
I. Iatsunskyi, M. Pavlenko, R. Viter, M. Jancelewicz, G. Nowaczyk, I. Baleviciute, K. Załęski, S. Jurga, A. Ramanavicius, V. Smyntyna

Molecular dynamics in PBA/PEO miktoarm star copolymers

Polymer, 2013, 54(13), 3341–3349
M. Makrocka-Rydzyk, A. Wypych, M. Dobies, M. Jancelewicz, S. Jurga, H. Gao, H. Y. Cho, K. Matyjaszewski

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.