dr Zuzanna Kabacińska

Stopień naukowy: 
Magister Fizyki, specjalność Nanotechnologia, Wydział Fizyki UAM, Zakład Fizyki Medycznej, Poznań, 2010
Licencjat Archeologii, specjalność Archeologia orientalna i antyczna, Wydział Historyczny UAM, Instytut Prahistorii, Poznań 2011
Tytuł pracy: Badanie metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) wpływu promieniowania UV/VIS i gamma na węglan wapnia o różnej wielkości ziaren
Promotor: Prof. Ryszard Krzyminiewski
Zakład: Zakład Radiospektroskopii, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Defekty radiacyjne w kalcycie
  • Metody datowania bezwzględnego
  • Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR)
Wybrane publikacje: 
  • Z. Kabacińska, R. Krzyminiewski, B. Dobosz, D. Nawrocka, ESR investigation of structure and dynamics of paramagnetic centres in lime mortars from Budinjak, Croatia, 2012, Radiation Measurements, 47 (9), 825–829
  • Z. Kabacińska, R. Krzyminiewski, B. Dobosz, EPR investigation of UV light effect on calcium carbonate powders with different grain sizes. Radiation Protection Dosimetry, 2014, 159 (1–4), 149–154
  • Z. Kabacińska, R. Krzyminiewski, D. Michalska, B. Dobosz, Investigation of lime mortars and plasters from archaeological excavations in Hippos (Israel) using Electron Paramagnetic Resonance, Geochronometria, 2014, 41 (2), 112–120
  • E. Coy, L. Yate, Z. Kabacińska, M. Jancelewicz, S. Jurga, I.Iatsunskyi, Topographic reconstruction and mechanical analysis of atomic layer deposited Al2O3/TiO2 nanolaminates by nanoindentation, Materials & Design, 2016, 111, 584–591

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.