dr Grzegorz Nowaczyk

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych
+48 61 829 6708
nowag@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Transmisyjna mikroskopia elektronowa wysokiej rozdzielczości
  • Techniki obrazowania medycznego
  • Dynamika molekularna w układach biologicznych
  • Hydrożelowe układ dla kontrolowanego dostarczania leków
  • Środki kontrastujące do obrazowania MRI oraz FMT
Wybrane publikacje: 
  • R. Rucińska-Sobkowiak, G. Nowaczyk, M. Krzeszowska, I. Ramęda, S. Jurga, Status and water diffusion transport in lupine roots exposed to lead, Environmental and Experimental Botany 2013, (87), 100-109.
  • M. Strankowski, J. Strankowska, M. Gazda, L. Piszczyk, G. Nowaczyk, S. Jurga, Thermoplastic polyurethane/(organically modified montmorillonite) nanocomposites produced by in situ polymerization, Express Polymer Letters 2012, 6(8), 610-619.
  • M. Makrocka-Rydzyk, G. Nowaczyk, S. Głowinkowski, S. Jurga, Dynamic mechanical study of molecular dynamics in ethylene-norbornene copolymers, Polymer 2010, 51(4), 908-912.
  • G. Nowaczyk, S. Głowinkowski, S. Jurga, Rheological and NMR studies of polyethylene/calcium carbonate composites, Solid State Nuclear Magnetic Resonance 2004, 25(1-3), 194-199.

Publikacje

Complete Perovskite Solar Cells with Gold Electrodes Studied in the Visible and Near-Infrared Range

Chemistry of Materials, 2022, 34, 14, 6355–6366
K. Pydzińska-Białek, G. Nowaczyk, M. Ziółek

NOx Photooxidation over Different Noble Metals Modified TiO2

Catalysts, 2022, 12(8), 857
K. Skalska, A. Malankowska, J. Balcerzak, M. Gazda, G. Nowaczyk, S. Jurga, A. Zaleska-Medynska

Molecular Dynamics and Structure of Poly(Methyl Methacrylate) Chains Grafted from Barium Titanate Nanoparticles

Molecules, 2022, 27(19), 6372
A. Wypych-Puszkarz, O. Cetinkaya, R. Udovytska, J. Jung, J. Jenczyk, G. Nowaczyk, S. Jurga, J. Ulański, K. Matyjaszewski, J. Pietrasik, M. Kozanecki

Insight into theranostic nanovesicles prepared by thin lipid hydration and microfluidic method

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2021, 205, 111871
P. Skupin-Mrugalska, T. Zalewski, P. A. Elvang, G. Nowaczyk, M. Czajkowski, H. Piotrowska-Kempisty

Impact of improvements in mesoporous titania layers on ultrafast electron transfer dynamics in perovskite and dye-sensitized solar cells

Physical Chemistry Chemical Physics, 2020, 22(38), 21947–21960
K. Pydzińska-Białek, A. Glinka, V. Drushliak, G. Nowaczyk, P. Florczak, M. Ziółek

AT101-Loaded Cubosomes as an Alternative for Improved Glioblastoma Therapy

International Journal of Nanomedicine, 2020, 15
D. Flak, V. Adamski, G. Nowaczyk, K. Szutkowski, M. Synowitz, S. Jurga, J. Held-Feindt

Sodium citrate stabilized Ag NPs under thermal treatment, electron-beam and laser irradiations

Radiation Physics and Chemistry, 2018, Article in Press.
P. Filipczak, M. Borkowski, P. Chudobinski, S. Bres, M. Matusiak, G. Nowaczyk, M. Kozanecki

TiO2-ZnO binary oxide systems: Comprehensive characterization and tests of photocatalytic activity

Materials, 2018, 11(5): 841
K. Siwińska-Stefańska, A. Kubiak , A. Piasecki, J. Goscianska, G. Nowaczyk, S. Jurga, T. Jesionowski

Electrochemically Obtained TiO2/CuxOy Nanotube Arrays Presenting a Photocatalytic Response in Processes of Pollutants Degradation and Bacteria Inactivation in Aqueous Phase

Catalysts, 2018, 8 (6), 237
M. Kozak, P. Mazierski , J. Żebrowska, M. Kobylański, T. Klimczuk, W. Lisowski, G. Trykowski , G. Nowaczyk, A. Zaleska-Medynska

TiO2-CoxOy composite nanotube arrays via one step electrochemical anodization for visible light-induced photocatalytic reaction

Surfaces and Interfaces, 2018, 12, 179-189
M. Kobylański, P. Mazierski , A. Malankowska, M. Kozak, M. Diak, M. Winiarski, T. Klimczuk, W. Lisowski, G. Nowaczyk, A. Zaleska-Medynska

UV-Vis-Induced Degradation of Phenol over Magnetic Photocatalysts Modified with Pt, Pd, Cu and Au Nanoparticles

Nanomaterials 2018, 8(1), 28
I. Wysocka, E. Kowalska, K. Trzciński, M. Łapiński, G. Nowaczyk, A. Zielińska-Jurek

Photocatalytically Active TiO2/Ag2O Nanotube Arrays Interlaced with Silver Nanoparticles Obtained from the One-Step Anodic Oxidation of Ti–Ag Alloys

ACS Catal., 2017, 7 (4), 2753–2764
P. Mazierski, A. Malankowska, M. Kobylański, M. Diak, M. Kozak, M. J. Winiarski, T. Klimczuk, W. Lisowski, G. Nowaczyk, A. Zaleska-Medynska

Acetate-Induced Disassembly of Spherical Iron Oxide Nanoparticle Clusters into Monodispersed Core–Shell Structures upon Nanoemulsion Fusion

Langmuir, 2017, 33 (39), 10351–10365
A. Kertmen, P. Toruella, L. E. Coy, L. Yate, G. Nowaczyk, J. Gapiński, C. Vogt, M. Toprak, S. Estrade, F. Peiro, S. Milewski, S. Jurga, R. Andruszkiewicz

Enhancement of Electronic and Optical Properties of ZnO/Al2O3 Nanolaminate Coated Electrospun Nanofibers

J. Phys. Chem. C, 2016, 120 (9), 5124–5132
R. Viter, I. Iatsunskyi, V. Fedorenko, S. Tumenas, Z. Balevicius, A. Ramanavicius, S. Balme, M. Kempiński, G. Nowaczyk, S. Jurga, M. Bechelany

The effect of gold shape and size on the properties and visible light-induced photoactivity of Au-TiO2

Applied Catalysis B: Environmental, 2016, 196, 27-40
A. Gołąbiewska, A. Malankowska, M. Jarek, W. Lisowski, G. Nowaczyk, S. Jurga, A. Zaleska-Medynska

Tailoring the Structural, Optical, and Photoluminescence Properties of Porous Silicon/TiO2 Nanostructures

J. Phys. Chem. C, Article ASAP 2015, DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b01670
I. Iatsunskyi, M. Pavlenko, R. Viter, M. Jancelewicz, G. Nowaczyk, I. Baleviciute, K. Załęski, S. Jurga, A. Ramanavicius, V. Smyntyna

Core–shell system based on titanium dioxide with elevated value of dielectric permittivity: Synthesis and Characterization

Synthetic Metals, 2015, 209, 150–157
E.Krysiak, A. Wypych-Puszkarz, K. Krysiak, G. Nowaczyk, M. Makrocka-Rydzyk, S. Jurga, J. Ulanski

Novel nanostructured hematite–spongin composite developed using an extreme biomimetic approach

RSC Advances, 2015, 5, 79031–79040
T. Szatkowski, M. Wysokowski, G. Lota, D. Pęziak, V.V. Bazhenov, G. Nowaczyk, J.Walter, S. L. Molodtsov, H. Stöcker, C. Himcinschi, I. Petrenko, A. L. Stelling, S. Jurga, T. Jesionowski, H. Ehrlich

Tuning of ZnO 1D nanostructures by atomic layer deposition and electrospinning for optical gas sensor applications

Nanotechnology, 2015, 26, 10
R. Viter, A. A.Chaaya, I. Iatsunskyi, G. Nowaczyk, K. Kovalevskis, D. Erts, P. Miele, V. Smyntyna, M. Bechelany

Characterization of poly(ethylene 2,6-naphthalate)/polycarbonate blends by DSC, NMR off-resonance and DMTA methods

European Polymer Journal, 2015, 64, 62-69
A. Woźniak-Braszak, K. Jurga, G. Nowaczyk, M. Dobies, M. Szostak, J. Jurga, S. Jurga

Magnetization enhancement in magnetite nanoparticles capped with alginic acid

Composites Part B: Engineering, 2014, 64,147–154
B. Andrzejewski, W. Bednarski, M. Kaźmierczak, A. Łapiński, K. Pogorzelec-Glaser, B. Hilczer, S. Jurga, G. Nowaczyk, K. Załęski, M. Matczak, B. Łęska, R. Pankiewicz, L. Kępiński

Visible light photoactivity of TiO2 loaded with monometallic (Au or Pt) and bimetallic (Au/Pt) nanoparticles

Applied Surface Science, 2014, 317, 1131–1142
A. Gołąbiewska, W. Lisowski, M. Jarek, G. Nowaczyk, A. Zielińska-Jureka, A. Zaleska

Preparation of platinum modified titanium dioxide nanoparticles with the use of laser ablation in water

Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 15199-15206
K. Siuzdak, M. Sawczak, M. Klein, G. Nowaczyk, S. Jurga, A. Cenian

Structural, Spectroscopic, and Magnetic Properties of Eu3+-Doped GdVO4 Nanocrystals Synthesized by a Hydrothermal Method

Inorganic Chemistry, 2014, 53 (23), 12243–12252
A. Szczeszak, T. Grzyb, Z. Śniadecki, N. Andrzejewska, S. Lis, M. Matczak, G. Nowaczyk, S. Jurga, B. Idzikowski

Water status and water diffusion transport in lupine roots exposed to lead

Environmental and Experimental Botany, 2013, 87, 100-109
R. Rucińska-Sobkowiak, G. Nowaczyk, M. Krzeszowska, I. Ramęda, S. Jurga

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.