dr inż. Michał Matczak

Tytuł pracy: Modyfikacje anizotropii i oddziaływań w magnetycznych strukturach cienkowarstwowych

Publikacje

Domain wall generated by graded interlayer coupling in Co/Pt/Co film with perpendicular anisotropy

APPLIED PHYSICS LETTERS, 2015, 107, 012404
M. Matczak, R. Schäfer, M. Urbaniak, B. Szymański, P. Kuświk, A. Jarosz, M. Schmidt, J. Aleksiejew, S. Jurga, F. Stobiecki

Magnetization enhancement in magnetite nanoparticles capped with alginic acid

Composites Part B: Engineering, 2014, 64,147–154
B. Andrzejewski, W. Bednarski, M. Kaźmierczak, A. Łapiński, K. Pogorzelec-Glaser, B. Hilczer, S. Jurga, G. Nowaczyk, K. Załęski, M. Matczak, B. Łęska, R. Pankiewicz, L. Kępiński

Effect of cobalt doping on the dielectric response of Ba0.95Pb0.05TiO3 ceramics

Journal of Electroceramics, 2014, 32(1), 92-101
E. Markiewicz, R. Bujakiewicz-Korońska, D. Majda, L. Vasylechko, M. Matczak

Structural, Spectroscopic, and Magnetic Properties of Eu3+-Doped GdVO4 Nanocrystals Synthesized by a Hydrothermal Method

Inorganic Chemistry, 2014, 53 (23), 12243–12252
A. Szczeszak, T. Grzyb, Z. Śniadecki, N. Andrzejewska, S. Lis, M. Matczak, G. Nowaczyk, S. Jurga, B. Idzikowski

Antiferromagnetic magnetostatic coupling in Co/Au/Co films with perpendicular anisotropy

Journal of Applied Physics, 2013, 114(9), 093911
M. Matczak, B. Szymański, M. Urbaniak, M. Nowicki, H. Głowiński, P. Kuświk, M. Schmidt, J. Aleksiejew, J. Dubowik, F. Stobiecki

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.