Jesteś tutaj

Laboratorium biologiczne


Pracownia hodowli komórkowych

Wyposażenie

 • Inkubatory CO2
 • Komora z przepływem laminarnym
 • Licznik komórek
 • Mikroskop fluorescencyjny odwrócony

Zakres badań

 • Prowadzenie hodowli komórkowych pierwotnych i ustalonych
 • Analiza cytotoksyczności egzogennych czynników fizycznych i chemicznych na układy in vitro


Po prawej obraz konfluentnej linii komórkowej fibroblastów.

Mikroskop Leica,  DMIL, led


Pracownia bioobrazowania

Wyposażenie

 • Mikroskop konfokalny wysokorozdzielczy Leica TCS SP5 wyposażony w biały laser, aplikację STED (stimulated emission depletion) i FCS (fluorescence correlation spectroscopy)
 • Mikroskop fluorescencyjny Zeiss Axioimager M2 wyposażony w system analiz chromosomów Metasystems
 • FMT 1500 Viesen– molekularny tomograf fluorescencyjny
 • InCell Analyser, GE Healthcare

Zakres badań

 • Wysokorozdzielcze obrazowanie materiału biologicznego utrwalonego lub przyżyciowo (hodowle komórkowe)
 • Kariotypowanie
 • Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ
 • Obrazowanie małych zwierząt
 • Przyżyciowa charakterystyka i obrazowanie komórek
 


Jądro komórkowe i elementy cytoszkieletu – wysokorozdzielczy obraz uzyskany techniką STED, mikroskop Leica, TCS, SP5
 


Obraz po lipofekcji linii komórkowej fibroblastów. Plazmid wyznakowany Cy5 (kolor czerwony), jądra komórkowe znakowane DAPI (kolor niebieski). Cytoszkielet znakowany calceiną (kolor zielony). Obraz rejestrowany po 24 godzinach od lipofekcji. Powiększenie 60x. InCell Analyser.
 

 
Obraz pohybrydyzacyjny chromosomów świni w stadium metafazy z sondą molekularną komplementarną do plazmidu; sonda wyznakowana FITC-kolor zielony; chromosomy barwione DAPI-kolor niebieski. Sygnał zmapowany w regionie 1p13. Mikroskop Ziess, Axioimager M2, Metasystems.

 


Pracownia analiz kwasów nukleinowych

Wyposażenie

 • Termocyklery do amplifikacji DNA
 • Termocykler do analiz real-time PCR
 • Komora UV do składania reakcji enzymatycznych
 • Spektrofotometr do oznanczania stężeń DNA, RNA i białek

Zakres badań

 • Izolacja DNA, RNA
 • Amplifikacja DNA
 • Amplifikacja DNA w czasie rzeczywistym
 • Oczyszczanie amplikonów
 • Trawienie restrykcyjne
 • Analiza mutacjiAnaliza oceny jakościowej amplikonów exonu 7 genu CFTR.
 


Pracownia analiz białek

Wyposażenie

 • Systemy do elektroforezy poziomej
 • System do ogniskowania izoelektrycznego
 • System do elektroforezy dwukierunkowej 2D Tower
 • System do dokumentacji żeli
 • Suszarka do żeli
 • Skaner fluorescencji
 • Czytnik płytek
 • Spektrofotometr UV/VIS
 • Biacore X

Zakres badań

 • Izolacja i oczyszczanie białek
 • analiza elektroforetyczna (żele agarozowe, poliakrylamidowe, ogniskowanie izoelektryczne, elektroforeza 2D)
 • analiza oddziaływań białko-biomolekułaWykrywanie obecności biomolekuł w mieszaninach złożonych. System Biacore X

 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.