dr Patryk Florczak

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012)
+48 61 829 6706
patryk84@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Synteza, modyfikacja oraz charakterystyka materiałów kompozytowych:
  • Fe3O4 oraz MOF (ang. Metal Organic Framework)
  • polidopamina oraz MOF
  • tlenek grafenu oraz MOF
Zastosowania powyższych układów w biomedycynie, nośniki leków, oraz w pozyskiwaniu i magazynowaniu energii.
Wybrane publikacje: 
 • B. Gurzęda, P. Florczak, M. Kempiński, B. Peplińska, P. Krawczyk, S. Jurga, Synthesis of graphite oxide by electrochemical oxidation in aqueous perchloric acid, Carbon 2016, 100, 540–545
 • B. Gurzęda, P. Florczak, M. Wiesner, M. Kempiński, S. Jurga,  P. Krawczyk, Graphene material prepared by thermal reduction of the electrochemically synthesized graphite oxide, RSC Adv., 2016,6, 63058 DOI: 10.1039/c6ra10903a
 • P.  Florczak, S. Kowalak, EPR and UV-vis study on solutions of Cu(II) dmit complexes and the complexes entrapped in zeolite A and ZIF-Cu(IM)2, Microporous and Mesoporous Materials 2014, 186, 57-64.
 • A. Jankowska, P. Florczak, S. Kowalak, The MOF Matrices for pigments with encapsulated dmi, Microporous and Mesoporous Materials 2013, 171, 78–81.
 • S. K. Hoffmann, J. Goslar, S. Lijewski, K. Tadyszak, A. Zalewska, A. Jankowska, P. Florczak, E. Janiszewska, K. Kędzierska, S. Kowalak, Materiały MOF, nowa rodzina sit molekularnych o niezwykłych właściwościach i możliwościach zastosowań, Wiadomości Chemiczne 2011, 65, 5-6.
 • A. Held, P. Florczak, Vanadium, niobium and tantalum modified mesoporous molecular sieves as catalysts for propene epoxidation, Catalysis Today 2009, 142, 329-334

Publikacje

Influence of Nanocellulose Structure on Paper Reinforcement

Molecules, 2022, 27(15), 4696
W. Perdoch, Z. Cao, P. Florczak, R. Markiewicz, M. Jarek, K. Olejnik, B. Mazela

Effect of Protoberberine-Rich Fraction of Chelidonium majus L. on Endometriosis Regression

Pharmaceutics, 2021, 13(7), 931
A. Warowicka, B. Qasem, A. Dera-Szymanowska, M. Wołuń-Cholewa, P. Florczak, N. Horst, M. Napierała, K. Szymanowski, Ł. Popenda, G. Bartkowiak, E. Florek, A. Goździcka-Józefiak, P. Młynarz

Impact of improvements in mesoporous titania layers on ultrafast electron transfer dynamics in perovskite and dye-sensitized solar cells

Physical Chemistry Chemical Physics, 2020, 22(38), 21947–21960
K. Pydzińska-Białek, A. Glinka, V. Drushliak, G. Nowaczyk, P. Florczak, M. Ziółek

Fluorescein ether-ester dyes for labeling of fluorinated methacrylate nanoparticles

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2019, 382, 111956
M. Jarzębski, B. Peplińska, P. Florczak, J. Gapiński, D. Flak, P. Mała, A. Ramanavicius, E. Baryła-Pankiewicz, J. Kobus- Cisowska, A. Szwajca

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.