Prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak

Członek Rady Naukowej

Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwesytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

+48 61 829 5931
agjozef@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
Główne obszary zainteresowań naukowych prof. Goździckiej-Józefak to: 1.) Rak szyjki macicy: identyfikacja czynników komórkowych współdziałających z wirusem HPV w procesie kancerogenezy, (opracowanie metod detekcji zakażeń wirusowych w materiale klinicznym, przygotowanie testów ELISA do identyfikacji przeciwciał przeciw białkom wirusa HPV- test ten ma ważne znaczenie przy analizie skuteczności szczepień przeciw HPV oraz w terapii zakażeń, markery molekularne raka szyjki macicy); 2.) Identyfikacja białek roślinnych o aktywności przeciwwirusowej i przeciwbakteryjnej – białka roślinne zdolne do indukcji apoptozy w komórkach roślinnych- PATENT), 3.) Fagoterapia – poszukiwanie lizyn fagowych jako potencjalnych czynników w leczeniu zakażeń bakteryjnych.
 
Patenty / wnioski patentowe: 
 • A. Goździcka-Józefiak, Sposób otrzymywania ekstraktu o działaniu antypatogennym i mitogennym, patent PL 178803 B1;
 • A. Goździcka-Józefiak, E. Fik, W. Kędzia, I. Mirska, Glikoproteina o działaniu bakteriobójczym oraz sposób jej otrzymania, PL 181449;
 • A. Goździcka-Józefiak, E. Fik, J. Warchoł, M. Cholewa-Wołuń, Sposób indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych, PL 197869
   
 
Wybrane publikacje: 
 • M. Myga-Nowak, J. Pacholska-Bogalska, W. Kwaśniewski, A. Kwasniewska, A. Goździcka-Józefiak, Proliferation of cells and expression of RARs and HPV viral E6 and E7 proteins in cervical cancer cell lines after treatment with ATRA., Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2011, 1, 145-150.
 • R. Nawrot, M. Woluń-Cholewa, W. Białas, D. Wyrzykowska, S. Balcerkiewicz, A. Goździcka-Józefiak, Cytotoxic activity of protein isolated from extracts of Cordalis cava tubers in human cervical carcinoma HeLa cells, BMC Complementary and Alternative Medicine 2010,10:78.
   
   
 

Publikacje

Effect of Protoberberine-Rich Fraction of Chelidonium majus L. on Endometriosis Regression

Pharmaceutics, 2021, 13(7), 931
A. Warowicka, B. Qasem, A. Dera-Szymanowska, M. Wołuń-Cholewa, P. Florczak, N. Horst, M. Napierała, K. Szymanowski, Ł. Popenda, G. Bartkowiak, E. Florek, A. Goździcka-Józefiak, P. Młynarz

Viral and Other Cell-Penetrating Peptides as Vectors of Therapeutic Agents in Medicine

The Journal of Pharmacology and experimental Therapeutics, 2015, 354: 32-42
J. Durzyńska, Ł. Przysiecka, R. Nawrot, J. Barylski, G. Nowicki, A. Warowicka, O. Musidlak, A. Goździcka-Józefiak

Expression of TSG101 protein and LSF transcription factor in HPV‑positive cervical cancer cells

Oncology Letters, 2014, 7(5), 1792-1074
J. K. Broniarczyk, A. Warowicka, A. Kwaśniewska, M. Wolun‑Cholewa, W. Kwaśniewski, A. Goździcka-Józefiak

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.