dr inż. Grażyna Bartkowiak

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Chemicznych
Zainteresowania naukowe: 
  • Chemia pochodnych uracylu, tiouracylu i kwasu orotowego
  • Synteza związków organicznych o potencjalnej aktywności biologicznej
  • Analiza spektroskopowa właściwości otrzymanych połączeń
  • Chemia supramolekularna, związki kompleksowe
Wybrane publikacje: 
  • G. Bartkowiak, G. Schroeder, Electrospray ionization mass spectrometry of lanthanide(III) complexes with 2,6-diacetylpyridine bis-4-N-ethylthiosemicarbazone, Inorganic Chemistry Communications 2012, 20, 54-59.
  • G. Bartkowiak, E. Wyrzykiewicz, G. Schroeder, Electron ionization-induced mass spectral study of 5-methylenecarboxy (5-methylenecarbonylalkoxy)-2-thio-(2-alkoxycarbonylalkylthio)uracilsand 3-oxothiazolo-[3,2-a]-pyrimidine-6-methylenecarbonylalkoxy-5-ones, European Journal of Mass Spectrometry 2010, 16 (2), 187-198.
  • G. Bartkowiak, Differentiation of 2-alkylthioorotic acids, methyl and ethyl 2-alkylthioorotates and hydrazides of 2-alkylthioorotic acids by using electron ionization mass spectra, European Journal of Mass Spectrometry 2008, 14, 27-35.
  • G. Bartkowiak, Electron ionization induced mass spectral study of 2-alkylthio- and 4-alkylthio-5-bromouracils, Rapid Communications in Mass Spectrometry 2005, 19, 1207-1212.

Publikacje

Effect of Protoberberine-Rich Fraction of Chelidonium majus L. on Endometriosis Regression

Pharmaceutics, 2021, 13(7), 931
A. Warowicka, B. Qasem, A. Dera-Szymanowska, M. Wołuń-Cholewa, P. Florczak, N. Horst, M. Napierała, K. Szymanowski, Ł. Popenda, G. Bartkowiak, E. Florek, A. Goździcka-Józefiak, P. Młynarz

Synteza superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza

„Środowisko i przemysł. Tom V” red. G. Schroeder, P. Grzesiak, 2014, Cursiva, IS BN 978-83-62108-32-9

Communication: Synperiplnar to antiperiplanar conformation changes as underlying the mechanism od Debye proces in supercooled ibuprofen

Journal of Chemical Physics, 2013, 139(11), 111103
K. Adrjanowicz, K. Kamiński, M. Dulski, T. Włodarczyk, G. Bartkowiak, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Kujawski, I. Kruk, M. K. Bernard, M. Paluch

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.