dr inż. Grażyna Bartkowiak

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Chemicznych
Zainteresowania naukowe: 
  • Chemia pochodnych uracylu, tiouracylu i kwasu orotowego
  • Synteza związków organicznych o potencjalnej aktywności biologicznej
  • Analiza spektroskopowa właściwości otrzymanych połączeń
  • Chemia supramolekularna, związki kompleksowe
Wybrane publikacje: 
  • G. Bartkowiak, G. Schroeder, Electrospray ionization mass spectrometry of lanthanide(III) complexes with 2,6-diacetylpyridine bis-4-N-ethylthiosemicarbazone, Inorganic Chemistry Communications 2012, 20, 54-59.
  • G. Bartkowiak, E. Wyrzykiewicz, G. Schroeder, Electron ionization-induced mass spectral study of 5-methylenecarboxy (5-methylenecarbonylalkoxy)-2-thio-(2-alkoxycarbonylalkylthio)uracilsand 3-oxothiazolo-[3,2-a]-pyrimidine-6-methylenecarbonylalkoxy-5-ones, European Journal of Mass Spectrometry 2010, 16 (2), 187-198.
  • G. Bartkowiak, Differentiation of 2-alkylthioorotic acids, methyl and ethyl 2-alkylthioorotates and hydrazides of 2-alkylthioorotic acids by using electron ionization mass spectra, European Journal of Mass Spectrometry 2008, 14, 27-35.
  • G. Bartkowiak, Electron ionization induced mass spectral study of 2-alkylthio- and 4-alkylthio-5-bromouracils, Rapid Communications in Mass Spectrometry 2005, 19, 1207-1212.

Publikacje

Effect of Protoberberine-Rich Fraction of Chelidonium majus L. on Endometriosis Regression

Pharmaceutics, 2021, 13(7), 931
A. Warowicka, B. Qasem, A. Dera-Szymanowska, M. Wołuń-Cholewa, P. Florczak, N. Horst, M. Napierała, K. Szymanowski, Ł. Popenda, G. Bartkowiak, E. Florek, A. Goździcka-Józefiak, P. Młynarz

Synteza superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza

„Środowisko i przemysł. Tom V” red. G. Schroeder, P. Grzesiak, 2014, Cursiva, IS BN 978-83-62108-32-9

Communication: Synperiplnar to antiperiplanar conformation changes as underlying the mechanism od Debye proces in supercooled ibuprofen

Journal of Chemical Physics, 2013, 139(11), 111103
, K. Kamiński, M. Dulski, T. Włodarczyk, G. Bartkowiak, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Kujawski, I. Kruk, M. K. Bernard, M. Paluch

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.