Solubilization of carbon nanotubes in water and in organic solvents" in “New trends in Supramolecular Chemistry” edited by Volodymyr Rybachenko

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.