Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder

Członek Rady Naukowej
Stopień naukowy: 
Doktor Habilitowany Nauk Chemicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań,1988
Profesor Nauk Chemicznych, 1997

Przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierownik Zakładu Chemii Supramolekularnej na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

+48 61 829 1565
schroede@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza ligandów supramolekularnych
  • Badanie oddziaływań w kompleksach gość-gospodarz z zastosowania spektroskopii i spektrometrii mas
  • Syntezy i zastosowania nieorganiczno-organicznych hybrydowych materiałów z selektywnymi receptorami molekularnymi na bazie krzemionki, nanomateriałów węglowych, polimerów krzemoorganicznych, magnetycznych cząsteczek
  • Analizy bioaktywnych substancji w kosmetykach z zastosowaniem spektrometrii mas
Wybrane publikacje: 
  • M. Cegłowski, G. SchroederLaser desorption/ionization mass spectrometric analysis of surfactants on functionalized carbon nanotubes, Rapid Communications in Mass Spectrometry 2013, 27(1), 258-264
  • B. Gierczyk, M. Kaźmierczak, G. Schroeder, A. Sporzyński, 17O NMR studies of boronic acids and their derivatives, New Journal of Chemistry 2013, 37(4), 1056-1072.
  • B. Gierczyk, G. Schroeder, M. Cegłowski, Polyoxaethylene polypodands - Powerful reduction catalysts in solid-liquid and liquid-liquid phase transfer systems, Journal of Physical Organic Chemistry 2013, 26(4), 306-314.
  • J. Kurczewska, G. Schroeder, Epoxy resin modified with amine as an effective complexing agent of metal cations, Central European Journal of Chemistry 2013, vol. 11, no. 11, pp. 1723-1728.
  • G. Lota, M. Walkowiak, G. Schroeder, B. Gierczyk, Electrochemical behavior of tripodand-type silanes as electrolyte solvents for electrochemical capacitors, International Journal of Electrochemical Science 2013, 8(7), 9222-9230.

Publikacje

Structures and properties of trifluoromethylphenylboronic acids

Journal of Molecular Structure, 2019, 1180, 237-243
J. T.Gozdalik, P. H. Marek, I. D.Madura, B. Gierczyk, Ł. Popenda, G. Schroeder, A. Adamczyk-Woźniak, A. Sporzyński

Fluoro-substituted 2-formylphenylboronic acids: Structures, properties and tautomeric equilibria

Journal of Fluorine Chemistry, 2016, 1–8
K. Kowalska, A. Adamczyk-Woźniak, P. Gajowiec, B. Gierczyk, E. Kaczorowska, Ł. Popenda, G. Schroeder, A. Sikorski, A. Sporzyński

The influence of fluorine position on the properties of fluorobenzoxaboroles

Bioorganic Chemistry, 2015, 60, 130-135
A. Adamczyk-Woźniak, M. K. Cabaj, P. M. Dominiak, P. Gajowiec, B. Gierczyk, J. Lipok, Ł. Popenda, G. Schroeder, E. Tomecka, P. Urbański, D. Wieczorek, A. Sporzyński

Influence of fluorine substituents on the NMR properties of phenylboronic acids

Magnetic Resonance in Chemistry, 2014, 52(5), 202-213
B. Gierczyk, M. Kaźmierczak, Ł. Popenda, A. Sporzyński, G. Schroeder, S. Jurga

Synteza superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza

„Środowisko i przemysł. Tom V” red. G. Schroeder, P. Grzesiak, 2014, Cursiva, IS BN 978-83-62108-32-9

EPR spectroscopy and imaging of TEMPO-labeled magnetite nanoparticles

Current Applied Physics, 2014, 14(5), 798-804
R. Krzyminiewski, T. Kubiak, B. Dobosz, G. Schroeder, J. Kurczewska

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.