The influence of fluorine position on the properties of fluorobenzoxaboroles

Rok publikacji: 2015
Wydawca:  Bioorganic Chemistry, 2015, 60, 130-135
Zobacz publikację
A. Adamczyk-Woźniak, M. K. Cabaj, P. M. Dominiak, P. Gajowiec, B. Gierczyk, J. Lipok, Ł. Popenda, G. Schroeder, E. Tomecka, P. Urbański, D. Wieczorek, A. Sporzyński
5-Fluoro-2,1-benzoxaborol-1(3H)-ol, a potent antifungal drug also known as Tavaborole or AN2690, has been compared with its three isomers in terms of its activity against several fungi as well as pKa and multinuclear NMR characterization. The molecular and crystal structure of 6-fluoro-2,1-benzoxaborol-1(3H)-ol was determined and compared with that of AN2690.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.