mgr inż. Jakub Jagielski

Stopień naukowy: 
Magister Inżynier Biotechnologii, Instytut Genetyki Człowieka, Zakład Kwasów Nukleinowych, Polska Akademia Nauk w Poznaniu
Tytuł pracy magisterskiej: "Analiza sekwencji genów receptorów kanabinoidowych CNR1 i CNR2 przy użyciu techniki wysokoprzepustowego sekwencjonowania NGS."
Specjalność: diagnostyka genetyczna
+48 506 268 331
jakub.jagielski@amu.edu.pl
Tytuł pracy: praca doktorska realizowana w ramach projektu: "Kubosomy - nanocząsteczki ciekłokrystaliczne jako potencjalne systemy do bioobrazowania."
Promotor: dr Grzegorz Nowaczyk / prof. dr hab. Stefan Jurga
Zainteresowania naukowe: 
  • Kriogeniczna transmisyjna mikroskopia elektronowa
  • Właściwości mechano-elastyczne komórek
  • Mikroskopia sił atomowych
  • Lipidowe nanocząstki ciekłokrystaliczne

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.