dr inż. Barbara Maciejewska

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 61 829 67 10
maciejewska.barbara@gmail.com
Tytuł pracy: Multiwalled Carbon Nantube-iron particle hybrids as potential MRI contrast agents: sythesis and characterization
Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza nanostruktur węglowych przy użyciu metody Chemicznego Osadzania z Fazy Gazowej (CVD)
  • Modyfikacja powierzchni jednościennych nanorurek węglowych
  • Środki kontrastujące w obrazowaniu NMR
Wybrane publikacje: 
  • Warowicka, B.M.M. Maciejewska, J. Litowczenko, M. Kościński, A. Baranowka-Korczyc, M. Jasiurkowska-Delaporte, K.K. Koziol, S. Jurga, MWCNT based matrices as a platform for adhesion and growth of cells, Compos. Sci. Technol, 2016, 136, 29-38
  • B.M.M. Maciejewska, A. Warowicka, A. Baranowska-Korczyc, K. Załęski, T. Zalewski, K.K. Kozioł, S. Jurga, Magnetic and hydrophilic MWCNT/Fe composites as potential T2-weighted MRI contrast agents, Carbon, 2015, 94, 1012–1020.
  • B.M.M. Maciejewska, M. Jasiurkowska-Delaporte, A.I. Vasylenko, K.K. Kozioł, S. Jurga, Experimental and theoretical studies on the mechanism for chemical oxidation of multiwalled carbon nanotubes, RSC Adv, 2014, 4:28826
  • B.M.M. Maciejewska, L.E. Coy, K.K. Koziol, S. Jurga, Facile Synthesis of Highly Stable and Water-Soluble Magnetic MWCNT/α-Fe Nanocomposites. J Phys Chem C, 2014, 118:27861–9

Publikacje

Facile Synthesis of Sulfobetaine-Stabilized Cu2O Nanoparticles and Their Biomedical Potential

ACS Biomater. Sci. Eng., 2017, DOI: 10.1021/acsbiomaterials.7b00465
M. Woźniak-Budych, Ł. Przysiecka, B.M.M. Maciejewska, D. Wieczorek, K. Staszak, M. Jarek, T. Jesionowski, S. Jurga

Photoluminescence properties of Pr3+ doped Bi2ZnOB2O6 microcrystals and PMMA-based composites

Optical Materials, 2016, 62, 72–79
K. Jaroszewski, M. Chrunik, P. Głuchowski, L. E. Coy, B.M.M. Maciejewska, R. Jastrzab, A. Majchrowski, D. Kasprowicz

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.