dr inż. Bartosz Grześkowiak

Stopień naukowy: 
Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Centrum NanoBioMedyczne UAM w Poznaniu
+48 61 829 6707
bartoszg@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza, charakterystyka  i biofunkcjonalizacja nanocząstek
  • Wprowadzanie kwasów nukleinowych do komórki z wykorzystaniem nanotechnik
  • Badanie mechanizmów internalizacji kompleksów nanocząstki:DNA przez komórkę 
  • Mapowanie cytogenetyczne i fizyczne genów
  • Analiza ekspresji genów

 
Wybrane publikacje: 
  • B. Grześkowiak, Y. Sánchez-Antequera, E. Hammerschmid, M.Döblinger, D. Eberbeck, A. Woźniak, R. Słomski, C. Plank, O. Mykhaylyk, Nanomagnetic Activation as a Way to Control the Efficacy of Nucleic Acid Delivery, Pharmaceutical Research 2014, 32(1), 103-121
  • B. Sokół, A. Woźniak, R. Jankowski, S. Jurga, N. Wąsik, H. Shahid, B. Grześkowiak, HMGB1 Level in Cerebrospinal Fluid as a Marker of Treatment Outcome in Patients with Acute Hydrocephalus  Following Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage, doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.05.002

Publikacje

Nano-mediated delivery of double-stranded RNA for gene therapy of glioblastoma multiforme

PLOS ONE, 2019, doi.org/10.1371/journal.pone.0213852
M. Grabowska, B. Grześkowiak, K. Szutkowski, D. Wawrzyniak, P. Głodowicz, J. Barciszewski, S. Jurga, K. Rolle, R. Mrówczyński

Cytotoxicity and imaging studies of β-NaGdF4:Yb3+Er3+@PEG-Mo nanorods

RSC Adv., 2016, 6, 95633-95643
A. Woźniak, A. Noculak, J. Gapiński, D. Kociolek, A. Boś-Liedke, T. Zalewski, B. Grześkowiak, A. Kołodziejczak, S. Jurga, M. Banski, J. Misiewicz, A. Podhorodecki

Generation of Transgenic Porcine Fibroblast Cell Lines Using

Nanomagnetic Gene Delivery Vectors, Molecular Biotechnology, 2016, Volume 58, Issue 5, pp 351–361
B. Grześkowiak, S. Hryhorowicz, K. Tuśnio, M. Grzeszkowiak, K. Załęski, D. Lipiński, J. Zeyland, O. Mykhaylyk, R. Słomski, S. Jurga, A. Woźniak

Nanomagnetic Activation as a Way to Control the Efficacy of Nucleic Acid Delivery

Pharmaceutical Research, 2015, 32(1), 103-121
B. Grześkowiak, Y. Sánchez-Antequera, E. Hammerschmid, M. Döblinger, D. Eberbeck, A. Woźniak, R. Słomski, C. Plank, O. Mykhaylyk

Ch. I-4: Wprowadzenie konstrukcji genowych do komórek zwierząt, Ch. I-5: Wykrywanie i mapowanie genów

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 2013
M. Szalata, D. Lipiński, J. Zeyland, A. Nowak, H. Przystałowska, B. Grześkowiak, M. Boksa, A. Woźniak, M. Skrzyszowska, J. Jura, Z. Smorąg, R. Słomski, B. Gawrońska, H. Przyst

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.