Prof. dr hab. Jan Barciszewski

Członek Rady Naukowej
Stopień naukowy: 
Profesor Nauk Biologicznych, Instytut Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1993

Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk, Poznań

+48 61 852 85 03
Jan.Barciszewski@ibch.poznan.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Biologia molekularna kwasów nukleinowych
 • Wysokie ciśnienie kwasów nukleinowych
 • Markery molekularne nowotworów
 • Leczenie guzów mózgu
 • Rozpoznawanie kwasów nukleinowych i białek
 • Biochemia urody
Wybrane publikacje: 
 • B. Plitta, E. Adamska, M. Giel-Pietraszuk, A. Fedoruk-Wyszomirska, M. Naskręt-Barciszewska, W.T. Markiewicz, J. Barciszewski, New cytosine derivatives as inhibitors of DNA methylation, Eur. J. Med. Chem. 55C, 243-254 (2012)
 • V. Krajka-Kuźniak, J. Paluszczak, L. Celewicz, J. Barciszewski, W. Baer-Dubowska, Phloretamide, an apple phenolic compound, activates the Nrf2/ARE pathway inhuman hepatocytes, Food Chem Toxicol. 51C, 202-209 (2013)
 • E. Wyszko, M. Szymański, H. Zeichhardt, F. Müller, J. Barciszewski, V.A. Erdmann,Spiegelzymes: Sequence Specific Hydrolysis of L-RNA with Mirror Image Hammerhead Ribozymes and DNAzymes, PLoS One 8(1), e54741 (2013)
 • M.M. Gabryelska, E. Wyszko, M. Szymański, M. Popenda, J. Barciszewski, Prediction of hammerhead ribozyme intracellular activity with the catalytic core fingerprint, Biochemical J. 451(3), 439-451 (2013)
 • M. Michalak, M.Z. Barciszewska, J. Barciszewski, B.P. Plitta, P. Chmielarz, Global Changes in DNA Methylation in Seeds and Seedlings of Pyrus communis after Seed Desiccation and Storage, PLoS One 8(8), e70693 (2013)

Publikacje

The forerunners and successful partnerships behind the BioNTech mRNA vaccine

J. Appl. Genet., 2023, doi: 10.1007/s13353-023-00793-5
I. Aygün  , J. Barciszewski

Messenger RNA Therapeutics

RNA Technologies, 2022, RNATECHN, 13

The Chemical Biology of Long Noncoding RNAs

RNA Technologies, 2020, 11, ISBN 978-3-030-44742-7, doi.org/10.1007/978-3-030-44743-4

The DNA, RNA, and Histone Methylomes

RNA Technologies, 2019, doi.org/10.1007/978-3-030-14792-1

Nano-mediated delivery of double-stranded RNA for gene therapy of glioblastoma multiforme

PLOS ONE, 2019, doi.org/10.1371/journal.pone.0213852
M. Grabowska, B. Grześkowiak, K. Szutkowski, D. Wawrzyniak, P. Głodowicz, J. Barciszewski, S. Jurga, K. Rolle, R. Mrówczyński

Systems Biology

Springer, 2018, Book Series: RNA Technologies

Impact of PKCε downregulation on autophagy in glioblastoma cells

BMC Cancer, 2018, 18 (1), 185
E. Toton, A. Romaniuk, N. Konieczna, J. Hofmann, J. Barciszewski, M. Rybczynska

Plant Epigenetics

Springer, 2017, Book Series: RNA Technologies

Modified Nucleic Acids in Biology and Medicine

Springer, 2016, 18 chapters, pp.453, Book Series: RNA Technologies
S. Jurga, V.A. Erdmann, J. Barciszewski

RNA and DNA Diagnostics

Springer, 2015, 16 chapters, pp. 350, Book Series: RNA Technologies
A. Volker Erdmann, S. Jurga, J. Barciszewski

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.