Jesteś tutaj

Mikroskopia Elektronowa


Transmisyjny Mikroskop Elektronowy HRTEM Jeol ARM 200F

Podstawowe parametry techniczne

 • Maksymalne napięcie przyspieszające: 200 kV
 • Maksymalna rozdzielczość: 0.63 Å
 • Możliwości obserwacji w trybie TEM oraz STEM
 • Detektory: Bright, Dark Field Detector, High-Angle Annular Dark Field Detector
 • Spektroskopia: Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS), Electron Energy-Loss, Spectroscopy (EELS)
 

Zakres badań

 • Obrazowanie nanostruktur (nanorurki, nanosfery)
 • Obrazowanie materiałów półprzewodnikowych
 • Analiza składu chemicznego
 • Dyfrakcja elektronowa

Transmisyjny Mikroskop Elektronowy 120kV

Podstawowe parametry techniczne

 • Maksymalne napięcie przyspieszające: 120 kV

 • Maksymalna rozdzielczość: 0.2 nm

 • Uchwyt do badań krioTEM (w temperaturze ciekłego azotu)

 

Zakres badań

 • Obrazowanie nanostruktur (nanorurki, nanosfery)

 • Obrazowanie materii miękkiej (polimery, koloidy) w trybie krioTEM oraz układów biologicznych

 • Obrazowanie 3D

 • Tomografia TEM


Skaningowy Mikroskop Elektronowy SEM Jeol 7001TTLS

Podstawowe parametry techniczne

 • Maksymalne napięcie przyspieszające: 30 kV

 • Maksymalna rozdzielczość: 1.5 nm

 • Zestaw akcesoriów do badań krioSEM (w temperaturze ciekłego azotu)

 • Spektroskopia: Energy Dispersive X-Ray  Spectroscopy (EDS)

 • Zestaw do elektronolitografii

   

Zakres badań

 • Obrazowanie nanostruktur (nanorurki, nanosfery, itp.)

 • Obrazowanie układów porowatych

 • Obrazowanie materii miękkiej i układów biologicznych


Nanościeniarka (Focused Ion Beam – FIB)

Podstawowe parametry techniczne

 • Źródło jonów: Ga
 • Maksymalna rozdzielczość obrazu w trybie podglądu: 5 n
 • Maksymalny prąd wiązki: 60 nA przy 30 kV
 

Zastosowanie

 • Przygotowanie próbek do TEM i SEM
 • Litografia

Lista urządzeń wykorzystywanych w preparatyce próbek

 • Urządzenia do suszenia w punkcie krytycznym
 • Urządzenie do witryfikacji próbek (CryoPlunge)
 • Ultramikrotom (z opcją krio)
 • Napylarka próżniowa
 • Ultramikrotom

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.