Jesteś tutaj

Hybrid Nanomaterials and Interfaces

Lider: 
Członkowie: 

dr inż. Angelika Mielcarek

Stopień naukowy: 
Doktor Chemii Materiałowej i Nauk Farmaceutycznych, PSL Research University, Institut des Matériaux Poroux de Paris ENS-ESPCI and Institut Galien Paris-Sud, Paryż, Francja, 2020
angelika.mielcarek@amu.edu.pl

dr Karol Załęski

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (2013)
+48 61 829 6713
zaleski@amu.edu.pl

dr inż. Bartosz Grześkowiak

Stopień naukowy: 
Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Centrum NanoBioMedyczne UAM w Poznaniu
+48 61 829 6707
bartoszg@amu.edu.pl

dr Patrick Perrigue

Stopień naukowy: 
Doktorat z biologii komórkowej i molekularnej, City of Hope National Medical Center w Duarte, Kalifornia, USA, 2013
patrick.perrigue@amu.edu.pl

dr Niwesh Ojha

Stopień naukowy: 
Doktor Inżynierii Chemicznej i Biochemicznej, Indyjski Instytut Technologiczny Patana, Indie
+48 600 621 950
niwesh.ojha@amu.edu.pl

mgr inż. Magdalena Bigaj-Józefowska

Stopień naukowy: 
Magister Nanonauki, Uniwersytet Kopenhaski, Dania
Inżynier Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Poznańska, Poznań
+48 695 294 567
magdalena.bigaj@amu.edu.pl

mgr Klaudia Żebrowska

Tytuł pracy magisterskiej: "Otrzymywanie i badanie właściwości matryc polimerowych zastosowanych jako podłoża do wybranych typów komórek"
klagol@amu.edu.pl

mgr inż. Agata Henschke

Stopień naukowy: 
Magister Biotechnologii przemysłowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Inżynier Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
+48 513072995
agata.henschke@amu.edu.pl

mgr Daniel Aguilar Ferrer

Tytuł pracy magisterskiej: “Synthesis of Manganese-Gold Nanorods Hybrids: Evaluation of Different Experimental Conditions and Enzyme-Like Behavior”
Tytuł pracy licencjackiej: ”Development of new catalysts for C-H bond silylation reactions”
Stopień naukowy: 
Magister materiałów Nanostrukturalnych do Zastosowań w Nanotechnologii, Instytut Nanonauki Aragonii (INA), Uniwersytet w Saragossie (Hiszpania)
Licencjat z Chemii, Uniwersytet w Saragossie
daniel.aguilar@amu.edu.pl

mgr inż. Jakub Szewczyk

Tytuł pracy magisterskiej: "The influence of pyrolysis parameters on structure, microstructure and oxidation resistance of coatings based on SiAlOC glasses."
Specjalność: Materiały funkcjonalne
Stopień naukowy: 
Magister Inżynieri Materiałowej, Licencjat z Technologii Chemicznej, Wydział Ceramiki i Inżynierii Materiałowej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
+48 570 468 587
jakub.szewczyk@amu.edu.pl

mgr Kaja Jaskot

Stopień naukowy: 
Magister Biologii Molekularnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Licencjat Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 515 306 843
kaja.jaskot@amu.edu.pl

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.