mgr inż. Michał Budziałowski

Stopień naukowy: 
Magister Nanotechnologii (MSc in Applied Nanotechnology), Saxion University of Applied Sciences w Enschedé (Holandia)
Magister Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska. Specjalizacja: Kompozyty i nanomaterialy
Tytuł pracy magisterskiej: „Dual-functional, photothermal nanoparticles for controlled Temozolomide delivery for the Glioblastoma treatment”
Tytuł pracy magisterskiej: “Budowa i charakteryzacja ogniwa słonecznego uczulanego barwnikiem”
+48 534 365 400
michal.budzialowski@amu.edu.pl
Tytuł pracy: An investigation and determination of the photoflexoelectric coefficient in Strontium Titanate and Barium Titanate films towards photoflexoelectric catalytic applications
Promotor: dr hab. inż. Emerson Coy, prof. UAM
Zainteresowania naukowe: 
  • Nanoinżynieria i nanomateriały
  • Chemia materiałowa
  • Efekt fotoelektryczny
  • Charakteryzacja nanomateriałów
  • Fotolitografia

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.