dr inż. Łucja Przysiecka

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Rolniczych, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, 2012
+48 61 829 6712
lucprz@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Celowane dostarczanie kropek kwantowych do komórek nowotworowych
  • Internalizacja komórkowa nanocząstek
  • Badanie właściwości bakteriobójczych/bakteriostatycznych nanomateriałów
  • Analiza nanotoksyczności
  • Mapowanie cytogenetyczne i fizyczne genów
  • Analiza ekspresji genów i białek
Wybrane publikacje: 
  • Lewandowski K., Szczepaniak T., Dytfeld D., Wojtasińska E., Dziatkiewicz P., Przysiecka Ł., Borowczyk M, Popławski D, Komarnicki M. (2016). IgG monoclonal immunoglobulin (M-protein) as factor V inhibitor in multiple myeloma patient: case report and discussion. J Clin Cell Immunol 7:410
  • Durzyńska J., Przysiecka Ł., Nawrot R., Barylski J., Nowicki G., Warowicka A., Musidlak O., Goździcka-Józefiak A. (2015) Viral and other cell-penetrating peptides as vectors of therapeutic agents in medicine. J Pharmacol Exp Ther., 354(1):32-42
  • Przysiecka Ł., Książkiewicz M., Wolko B., Naganowska B. (2015) Structure, expression profile and phylogenetic inference of chalcone isomerase-like genes from the narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.) genome. Frontiers in Plant Science, 6:268, DOI: 10.3389/fpls.2015.00268

Publikacje

Facile Synthesis of Sulfobetaine-Stabilized Cu2O Nanoparticles and Their Biomedical Potential

ACS Biomater. Sci. Eng., 2017, DOI: 10.1021/acsbiomaterials.7b00465
M. Woźniak-Budych, Ł. Przysiecka, B.M.M. Maciejewska, D. Wieczorek, K. Staszak, M. Jarek, T. Jesionowski, S. Jurga

Legume isoflavone synthase genes have evolved by whole-genome and local duplications yielding transcriptionally active paralogs

Plant Science, 2017, 264:149-167
D. Narożna, M. Książkiewicz, Ł. Przysiecka, B. Wolko, B. Naganowska, C.J. Mądrzak

Viral and Other Cell-Penetrating Peptides as Vectors of Therapeutic Agents in Medicine

The Journal of Pharmacology and experimental Therapeutics, 2015, 354: 32-42
J. Durzyńska, Ł. Przysiecka, R. Nawrot, J. Barylski, G. Nowicki, A. Warowicka, O. Musidlak, A. Goździcka-Józefiak

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.