dr inż. Martyna Michalska

Tytuł pracy: Novel CuInS quantum dots as fluorescent probes for bioimaging: synthesis and characterization

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.