Prof. dr hab. Jacek Gapiński

Członek Rady Naukowej
Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1994
Habilitacja, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010
+48 61 829 5265
jacek.gapinski@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Produkcja pierwotna w procesie fotosyntezy
 • Spektroskopia korelacji fotonów
 • Struktura, dynamika i współdziałanie polielektrolitów
 • Właściwości hydrodynamiczne układów koloidalnych
 • Krystalizacja układów koloidalnych
 • Mikroskopia konfokalna
 • Nanodyfuzja
   
Wybrane publikacje: 
 • T. Kalwarczyk, N. Ziebacz, A. Bielejewska, E. Zaboklicka, K. Koynov, J. Szymanski, A. Wilk, A. Patkowski, J. Gapiński, H.-J. Butt, R. Holyst,  Comparative analysis of viscosity of complex liquids and cytoplasm of mammalian cells at the nano scale, Nano Letters 2011, 11, 2157.
 • J. Gapinski, A. Patkowski, A. J. Banchio, J. Buitenhuis, P. Holmqvist, M. P. Lettinga, G. Meier and G. Nägele, Structure and Short-time Dynamics in Suspensions of Charged Silica Spheres in the entire Fluid Regime, The Journal of Chemical Physics 2009, 130, 084503
 • M. Pochylski, F. Aliotta, Z. Blaszczak, J. GapinskiStructuring Effects and Hydration Phenomena in Poly(Ethylene Glycol)/Water Mixtures Investigated by Brillouin Scattering, The Journal of Physical Chemistry B 2006, 110, 20533-20539
 • K. Kang, J. Gapinski, M. P. Lettinga, J. Buitenhuis, G. Meier, M. Ratajczyk, J. K. G. Dhont, A. Patkowski, Diffusion of Spheres in Crowded Suspensions of Rods. The Journal of Chemical Physics 2005, 122, 044905
 • A. Wilk, J. Gapinski, A. Patkowski, R. Pecora, Self-Diffusion in Solutions of a 20 Base Pair Oligonucleotide: Effects of Concentration and Ionic Strength, The Journal of Chemical Physics 2004, 121, 10794-10802
   

Publikacje

Fluorescein ether-ester dyes for labeling of fluorinated methacrylate nanoparticles

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2019, 382, 111956
M. Jarzębski, B. Peplińska, P. Florczak, J. Gapiński, D. Flak, P. Mała, A. Ramanavicius, E. Baryła-Pankiewicz, J. Kobus- Cisowska, A. Szwajca

Encapsulation of fluorescein into nanozeolites L and Y

Microporous and Mesoporous Materials, 2018, 260, 70-75
M. Łukarska, A. Jankowska, J. Gapiński, S. Valable, C. Anfray, B. Ménard, S. Mintova, S. Kowalak

EPR Oximetry Sensor—Developing a TAM Derivative for In Vivo Studies

Cell Biochemistry and Biophysics, 2018, 1-10
A. Boś-Liedke, M. Walawender, A. Woźniak, D. Flak, J. Gapiński, S. Jurga, M. Kucińska, A. Plewiński, M. Murias, M. Elewa, L. Lampp, P. Imming, K. Tadyszak

Acetate-Induced Disassembly of Spherical Iron Oxide Nanoparticle Clusters into Monodispersed Core–Shell Structures upon Nanoemulsion Fusion

Langmuir, 2017, 33 (39), 10351–10365
A. Kertmen, P. Toruella, L. E. Coy, L. Yate, G. Nowaczyk, J. Gapiński, C. Vogt, M. Toprak, S. Estrade, F. Peiro, S. Milewski, S. Jurga, R. Andruszkiewicz

Cytotoxicity and imaging studies of β-NaGdF4:Yb3+Er3+@PEG-Mo nanorods

RSC Adv., 2016, 6, 95633-95643
A. Woźniak, A. Noculak, J. Gapiński, D. Kociolek, A. Boś-Liedke, T. Zalewski, B. Grześkowiak, A. Kołodziejczak, S. Jurga, M. Banski, J. Misiewicz, A. Podhorodecki

Rapamycin-loaded solid lipid nanoparticles: morphology and the impact of the drug loading on the lipid polymorphs

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2016, 502, 54–65
J. Mazuryk, T. Deptuła, A. Polchi, J. Gapiński, S. Giovagnoli, A. Magini, C. Emiliani, J. Kohlbrecher, A. Patkowski

Synthesis and encapsulation of fluorescein in zeolite Y

Microporous & Mesoporous Materials, 2016, 236, 79–84
M. Łukarska, A. Jankowska, J. Gapiński, S. Valable, C. Anfray, B. Ménard, S. Mintova, S. Kowalak

Dry encapsulation of fluorescein in FAU type zeolite

SUBMITTED to Microporous & Mesoporous Materials, 02.09.2015
S. Kowalak, M. Lukarska, A. Jankowska, J. Gapiński, S. Valable, C. Anfray, B. Menard, S. Mintova

Porphyrazine with bulky 2-(1-adamantyl)-5-phenylpyrrol-1-yl periphery tuning its spectral and electrochemical properties

Polyhedron, 2015, 98, 217-223
M. Kryjewski, E. Tykarska, T. Rebis, J. Długaszewska, M. Ratajczak, A. Teubert, J. Gapiński, A. Patkowski, J. Piskorz, G. Milczarek, M. Gdaniec, T. Gośliński, J. Mielcarek

Successful FCS Experiment in Nonstandard Conditions

Langmuir, 2014, 30(29), 8945-8955
E. Banachowicz, A. Patkowski, G. Meier, K. Klamecka, J. Gapiński

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.