Prof. dr hab. Adam Patkowski

Członek Rady CNBM i Rady Naukowej
Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiwicza, Poznań, 1975
Doktor Habilitowany Nauk Fizycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiwicza, Poznań,1982
Kierownik Zakładu Biofizyki Molekularnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przedstawiciel samodzielnych pracowników nauki w Radzie Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 61 829 5262
patkowsk@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Structure, dynamics and phase transitions in charged Yukawa-like colloidal systems
 • Structure, properties and interactions of model nanoparticles and their applications in biology and medicine
 • Applications of Laser Scanning Confocal Microscopy techniques and Fluorescence Correlation Spectroscopy to studies of properties and dynamics of nanoparticles in crowded complex systems, membranes and living cells
 • Structure and dynamics of complex soft matter systems studied by means of scattering of light (Photon Correlation Spectroscopy and Fabry-Perot Interferometry), synchrotron radiation (Small Angle X-ray scattering and X-ray Photon Correlation Spectroscopy), neutrons (Small Angle Neutron Scattering) and Raman spectroscopy (including Surface Enhanced Raman Scattering)
 • Structure and dynamics of supercooled liquids and glasses
 • Effects of high pressure on structure, dynamics and properties of complex systems and living cells studied by means of PCS, FPI, LSCM, FCS, and SANS
Wybrane publikacje: 
 • R. Holyst, A. Bielejewska, J. Szymanski, A. Wilk, A. Patkowski, J. Gapinski, A. Zywocinski, T. Kalwarczyk, E. Kalwarczyk, M. Tabaka, N. Ziebacz and S. A. Wieczorek, Scaling form of viscosity at all length-scales in poly(ethylene glycol) solutions studied by fluorescence correlation spectroscopy and capillary electrophoresis, Physical Chemistry Chemical Physics 2009, 11, 9025.
 • J. Gapinski, A. Patkowski, G. Nägele, Generic behavior of the hydrodynamic function of charged colloidal suspensions, The Journal of Chemical Physics 2010, 132, 054510.
 • J. Gapiński, J. Szymański , A. Wilk, J. Kohlbrecher,  A. Patkowski, R. Hołyst, Size and shape of micelles studied by means of SANS, PCS and FCS, Langmuir 2010, 26, 9304.
 • T. Kalwarczyk, N. Ziębacz, A. Bielejewska, E. Zaboklicka, K. Koynov, J. Szymański, A. Wilk, A. Patkowski, J. Gapiński, H.-J. Butt, R. Hołyst, Comparative Analysis of Viscosity of Complex Liquids and Cytoplasm of  Mammalian Cells at the Nanoscale, Nano Letters 2011, 11 (5), 2157–2163.
 • J. Gapinski, G. Nägele, A. Patkowski, Freezing lines of colloidal Yukawa spheres.I: A Rogers-Young integral equation study, The Journal of Chemical Physics 2012, 136, 024507.

Publikacje

Rapamycin-loaded solid lipid nanoparticles: morphology and the impact of the drug loading on the lipid polymorphs

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2016, 502, 54–65
J. Mazuryk, T. Deptuła, A. Polchi, J. Gapiński, S. Giovagnoli, A. Magini, C. Emiliani, J. Kohlbrecher, A. Patkowski

Porphyrazine with bulky 2-(1-adamantyl)-5-phenylpyrrol-1-yl periphery tuning its spectral and electrochemical properties

Polyhedron, 2015, 98, 217-223
M. Kryjewski, E. Tykarska, T. Rebis, J. Długaszewska, M. Ratajczak, A. Teubert, J. Gapiński, A. Patkowski, J. Piskorz, G. Milczarek, M. Gdaniec, T. Gośliński, J. Mielcarek

Successful FCS Experiment in Nonstandard Conditions

Langmuir, 2014, 30(29), 8945-8955
E. Banachowicz, A. Patkowski, G. Meier, K. Klamecka, J. Gapiński

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.