dr Jarosław Mazuryk

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych w dziedzinie Biofizyki, Zakład Biofizyki Molekularnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015
Tytuł pracy: Preparation and in vitro characteristics of rapamycin-loaded solid lipid nanoparticles for medical application
Promotor: Prof. Adam Patkowski / Kopromotor: Prof. Carla Emiliani
Zakład: Zakład Biofizyki Molekularnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza i medyczne zastosowanie nanomateriałów i systemów dostarczania leków
  • Badania oddziaływań międzycząsteczkowych za pomocą technik pojedyńczych cząsteczek i komórek
  • Neurogeneza, neuroregeneracja oraz nowe terapie chorób neurodegeneracyjnych
 

Publikacje

Rapamycin-loaded solid lipid nanoparticles: morphology and the impact of the drug loading on the lipid polymorphs

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2016, 502, 54–65
J. Mazuryk, T. Deptuła, A. Polchi, J. Gapiński, S. Giovagnoli, A. Magini, C. Emiliani, J. Kohlbrecher, A. Patkowski

Capturing reaction paths and intermediates in Cre-loxP recombination using single-molecule fluorescence

Proceeding of the National Academy of Sciences of the USA, 2012, 109, No. 51, 20871–20876, 2012
N. M. Pinkney, P. Zawadzki, J. Mazuryk, L. K. Arciszewska, D. J. Sherratt, A. N. Kapanidis

Capturing reaction paths and intermediates in Cre-loxP recombination using single-molecule fluorescence

Proceedings of the National Academy of Sciences, 2012, 109(51):20871-6
J. Pinkney, P. Zawadzki, J. Mazuryk, D. Sheratt, A. Kapanidis

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.