dr Tobiasz Deptuła

Stopień naukowy: 
Magister Biotechnologii, Specialność: Biotechnologia Medyczna, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 2010
Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza, charakterystyka, funkcjonalizacja polimerowych nanocząstek pNiPAM
  • Biokompatybilność nanocząstek pNiPAM
  • Badania dyfuzji w gęstych układach złożonych
  • Spektrokopia korelacji fluorescerncji, dynamiczne rozpraszanie światła, techniki oparte na particle tracking
 
 
Wybrane publikacje: 
  • Deptuła T., Warowicka A., Woźniak A., Grzeszkowiak M., Jarzębski M., Bednarowicz M., Patkowski A., Słomski R., Cytotoxicity of thermo-responsive polymeric nanoparticles based on N-isopropylacrylamide for potential application as bioscaffold. Acta Biochemica Polonica,  No. 2015_1007
  • Deptuła T., Buitenhuis J., Jarzębski M., Patkowski A., and Gapinski J., Size of sub-micrometer particles measured by FCS correction of the confocal volume. ACS Langmuir; June 1, 2015, DOI 10.1021/acs.langmuir.5b01225
  • Bednarowicz M. , Dobosz B., Krzyminiewski R., Hałupka M., Deptuła T., Nagasaki Y. *, ESR Studies of Redox–Active PMNT-PEG-PMNT Polymer, Materials Chemistry and Physics Journal

Publikacje

Rapamycin-loaded solid lipid nanoparticles: morphology and the impact of the drug loading on the lipid polymorphs

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2016, 502, 54–65
J. Mazuryk, T. Deptuła, A. Polchi, J. Gapiński, S. Giovagnoli, A. Magini, C. Emiliani, J. Kohlbrecher, A. Patkowski

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.