Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski

Członek Rady Naukowej i Rady CNBM
Stopień naukowy: 
Doktor Habilitowany Nauk Medycznych
Profesor Nauk Medycznych
Kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zastępca Dyrektora ds. naukowych Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
+48 61 848 7202
slomski@up.poznan.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Przygotowywanie konstrukcji genowych zawierających geny człowieka, nanowprowadzanie do komórek bakterii i zwierząt, w tym dużych zwierząt oraz przygotowywanie innych konstrukcji genowych dla systemów prokariotycznych i eukariotycznych
  • Charakterystyka nowych genów człowieka, zwierząt i roślin
  • Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa w oparciu o badania DNA
  • Diagnostyka molekularna chorób człowieka
  • Bioobrazowanie
Wybrane publikacje: 
  • A. Woźniak, D. Lipiński B. Gawrońska, W. Juzwa, J. Jura, A. Nowak, Z. Smorąg, M. Szalata, U. Mazurek, J. Zeyland, R. Slomski, Double transgenic pigs with combined expression of human α1,2-fucosyltransferase and α-galactosidase designed to avoid hyperacute xenograft rejection, Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 2014, 62, 411-422.
  • J. Mikołajczyk-Stecyna, A. Korcz, R. Słomski, M. Gabriel, K. Pawlaczyk, G. Oszkinis, Risk factors in abdominal aortic aneurysm and aortoiliac occlusive disease and differences between them. Scientific Reports 2013, 3, 3528
  • A. Hnatyszyn, K. Wielgus, M. Kaczmarek-Rys, M. Skrzypczak-Zielinska, M. Szalata, J. Mikolajczyk-Stecyna, J. Stanczyk, I. Dziub, A. Mikstacki, R. Slomski Interleukin-1 Gene Polymorphisms in Chronic Gastritis Patients Infected with Helicobacter pylori as Risk Factors of Gastric Cancer Development, Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 2013, 61(6), 503-512.
  • W. Horst-Sikorska, J. Dytfeld, A. Wawrzyniak, M. Marcinkowska, M. Michalak, E. Franek, L. Napiórkowska, N. Drwęska, R. Słomski, Vitamin D receptor gene polymorphisms, bone mineral density and fractures in postmenopausal women with osteoporosis, Molecular Biology Reports 2013, 40(1), 383-90.
  • J. Zeyland, B. Gawrońska, W. Juzwa, J. Jura, A. Nowak, R. Słomski, Z. Smorąg, M. Szalata, A. Woźniak, D. Lipiński, Transgenic pigs designed to express human α-galactosidase to avoid humoral xenograft rejection, Journal of Applied Genetics 2013, 54(3), 293-303.

Publikacje

Characterization of three generations of transgenic pigs expressing the HLA-E gene

Annals of Animal Science, 2018, 10.2478/aoas-2018-0034
M. Hryhorowicz, J. Zeyland, A. Nowak-Terpiłowska, J. Jura, W. Juzwa, R. Słomski, J. Bocianowski, Z. Smorag, A. Woźniak, D. Lipiński

Impact of CYP2E1, GSTA1 and GSTP1 gene variants on serum alpha glutathione S-transferase level in patients undergoing anaesthesia

BMC Medical Genetics, 2016, DOI: 10.1186/s12881-016-0302-6
A. Mikstacki, M. Skrzypczak-Zielinska, O. Zakreska-Banaszak, B. Tamowicz, M. Skibinska, M. Molinska-Glura, M. Szalata, R. Słomski

Nanomagnetic Activation as a Way to Control the Efficacy of Nucleic Acid Delivery

Pharmaceutical Research, 2015, 32(1), 103-121
B. Grześkowiak, Y. Sánchez-Antequera, E. Hammerschmid, M. Döblinger, D. Eberbeck, A. Woźniak, R. Słomski, C. Plank, O. Mykhaylyk

CCND1 gene polymorphic variants in patients with differentiated thyroid carcinoma

Oncology Letters, 2015, 9(1), 442-448
S. Hryhorowicz, K. Ziemnicka, M. Kaczmarek‑Ryś, J. Hoppe‑Gołębiewska, A. Pławski, M. Skrzypczak‑Zielińska, M. Szkudlarek, M. Gołąb, B. Budny, M. Ruchała, R. Słomski

Double Transgenic Pigs with Combined Expression of Human α1,2-Fucosyltransferase and α-Galactosidase Designed to Avoid Hyperacute Xenograft Rejection

Arch Immunol Ther Exp, 2014; 62(5): 411–422
J. Zeyland, A. Woźniak, B. Gawrońska, W. Juzwa, J. Jura, A. Nowak, R. Słomski, Z. Smorąg, M. Szalata, U. Mazurek, D. Lipiński

Isolation of low-molecular albumins of 2S fraction from soybean (Glycine max (L.) Merrill)

Acta Biochimica Polonica, 2013, 60(1), 107-110
M. Galbas, F. Porzucek, A. Woźniak, R. Słomski, M. Selwet

The impact of genetic factors on response to anaesthetics

Advances in Medical Sciences, 2013, 58(1), 9-14
A. Mikstacki, M. Skrzypczak-Zielinska, B. Tamowicz, O. Zakreska-Banaszak, M. Szalata, R. Słomski

High Resolution Melting Analysis of the TPMT Gene: a Study in the Polish population

Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 2013, 17(2), 153-159
M. Skrzypczak-Zielińska, P. Borun, K. Milanowska, L. Jakubowska-Burek, O. Zakreska-Banaszak, A. Dobrowolska-Zachwieja, A. Plawski, U. Froster, M. Szalata, R. Słomski

Ch. I-4: Wprowadzenie konstrukcji genowych do komórek zwierząt, Ch. I-5: Wykrywanie i mapowanie genów

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 2013
M. Szalata, D. Lipiński, J. Zeyland, A. Nowak, H. Przystałowska, B. Grześkowiak, M. Boksa, A. Woźniak, M. Skrzyszowska, J. Jura, Z. Smorąg, R. Słomski, B. Gawrońska, H. Przyst

Genotype and allele frequencies of polymorphic UGT1A9 in the Polish population

European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 2013, 38(3), 217-221
O. Zakreska-Banaszak, M. Skrzypczak-Zielinska, A. Mikstacki, B. Tamowicz, B. Malengowska, M. Szalata, R. Słomski

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3720986/

Journal of Applied Genetics, 2013, 54(3), 293-303
J. Zeyland, B. Gawrońska, W. Juzwa, J. Jura, A. Nowak, R. Słomski, Z. Smorąg, M. Szalata, A. Woźniak, D. Lipiński

Tracking of wisent–bison–yak mitochondrial evolution

Journal of Applied Genetics, 2012, 53, 3, 317–322
J. Zeyland, Ł. Wolko, D. Lipiński, A. Woźniak, A. Nowak, M. Szalata, J. Bocianowski, R. Słomski

Genotyping of CARD15/NOD2, ATG16L1 and IL23R genes in Polish Crohn’s disease (CD) patients - are they related to the localization of the disease and extra-intestinal symptoms? in: Crohn's disease

Ed. by: Sami Karoui. [Rijeka]: InTech, 2012, s. 39-58
L. Jakubowska-Burek, E. Kaczmarek, J. Hoppe-Gołębiewska, M. Kaczmarek-Ryś, S. Hryhorowicz, M. A. Kucharski, R. Słomski, K. Linke, A. Dobrowolska-Zachwieja

Genotype and allele frequencies of polymorphic UGT1A9 in the Polish population

European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 2012, 38, 217-221
O. Zakreska-Banaszak, M. Skrzypczak-Zielińska, A. Mikstacki, B. Tamowicz, B. Malengowska, M. Szalata, R. Słomski

Molecular and cytogenetic characterization of human albumin transgenic goat fibroblasts as a source of nuclei in somatic cloning

Annals of Animal Science, 2011, 11(1), 61-70
A. Woźniak, D. Lipiński, J. Zeyland, A. Nowak, K. Nuc, B. Rynska, Z. Smorag, R. Słomski

CARD15/NOD2 polymorphisms differ among Polish Crohn's disease (CD) and differentiated thyroid cancer (DTC) patients

International Journal of Medicine and Medical Sciences, 2011, 1(1), 004-011
L. Jakubowska-Burek, M. Kaczmarek-Rys, J. Hoppe-Golebiewska, E. Kaczmarek, M. A. Kucharski, S. Hryhorowicz, R. Słomski, J. Sowinski, K. Linke, K. Ziemnicka, A. Dobrowolska-Zachwieja

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.