dr hab. inż. Anna Woźniak, prof. UAM

Stopień naukowy: 
Stopień naukowy: Nauk biologicznych w zakresie biologia medyczna, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Zainteresowania naukowe: 
  • Nanotoksykologia (cytotoksyczność, genotoksyczność) różnego rodzaju nanocząstek w układach in vitro i in vivo na potrzeby medycyny
  • Analizy funkcjonalności nanocząstek mono- i multimodalnych na potrzeby biomedycyny
  • Wykorzystanie różnego typu nanocząstek jako nośników wybranych leków i substancji aktywnych oraz w terapii celowanej chorób nowotworowych, obrazowaniu multimodalnym i teranostyce.
Wybrane publikacje: 
  • A. Woźniak, D. Lipinski, J. Zeyland, A. Nowak, K. Nuc, B. Rynska, Z. Smorag, R. Slomski, Molecular and cytogenetic characterization of human albumin transgenic goat fibroblasts as a source of nuclei in the somatic cloning, Annals of Animal Science 2011, 11, 61-70.
  • A. Woźniak, D. Wolnik-Brzozowska, M. Wisniewska, R. Glazar, A. Materna-Kiryluk, T. Moszura, M. Badura-Stronka, J. Skolozdrzy, M. R. Krawczynski, J. Zeyland, w. Bobkowski, R. Slomski, A. Latos-Bielenska, A. Siwinska, Frequency of 22q11.2 microdeletion in children with congenital heart defects in Western Poland. BMC Pediatrics 2010, 10, 88.
  • J. Sulko, M. Czarny-Ratajczak, A. Woźniak, A. Latos-Bielenska, K. Kozlowski, Novel amino acid substitution in the Y-position of collagene type II causes spondyloepimetaphyseal dysplasia congenital, American Journal of Medical Genetics 2005, 137A(3), 292.

Publikacje

Characterization of three generations of transgenic pigs expressing the HLA-E gene

Annals of Animal Science, 2018, 10.2478/aoas-2018-0034
M. Hryhorowicz, J. Zeyland, A. Nowak-Terpiłowska, J. Jura, W. Juzwa, R. Słomski, J. Bocianowski, Z. Smorag, A. Woźniak, D. Lipiński

EPR Oximetry Sensor—Developing a TAM Derivative for In Vivo Studies

Cell Biochemistry and Biophysics, 2018, 1-10
A. Boś-Liedke, M. Walawender, A. Woźniak, D. Flak, J. Gapiński, S. Jurga, M. Kucińska, A. Plewiński, M. Murias, M. Elewa, L. Lampp, P. Imming, K. Tadyszak

Cytotoxicity and imaging studies of β-NaGdF4:Yb3+Er3+@PEG-Mo nanorods

RSC Adv., 2016, 6, 95633-95643
A. Woźniak, A. Noculak, J. Gapiński, D. Kociolek, A. Boś-Liedke, T. Zalewski, B. Grześkowiak, A. Kołodziejczak, S. Jurga, M. Banski, J. Misiewicz, A. Podhorodecki

Generation of Transgenic Porcine Fibroblast Cell Lines Using

Nanomagnetic Gene Delivery Vectors, Molecular Biotechnology, 2016, Volume 58, Issue 5, pp 351–361
B. Grześkowiak, S. Hryhorowicz, K. Tuśnio, M. Grzeszkowiak, K. Załęski, D. Lipiński, J. Zeyland, O. Mykhaylyk, R. Słomski, S. Jurga, A. Woźniak

Nanomagnetic Activation as a Way to Control the Efficacy of Nucleic Acid Delivery

Pharmaceutical Research, 2015, 32(1), 103-121
B. Grześkowiak, Y. Sánchez-Antequera, E. Hammerschmid, M. Döblinger, D. Eberbeck, A. Woźniak, R. Słomski, C. Plank, O. Mykhaylyk

Double Transgenic Pigs with Combined Expression of Human α1,2-Fucosyltransferase and α-Galactosidase Designed to Avoid Hyperacute Xenograft Rejection

Arch Immunol Ther Exp, 2014; 62(5): 411–422
J. Zeyland, A. Woźniak, B. Gawrońska, W. Juzwa, J. Jura, A. Nowak, R. Słomski, Z. Smorąg, M. Szalata, U. Mazurek, D. Lipiński

Isolation of low-molecular albumins of 2S fraction from soybean (Glycine max (L.) Merrill)

Acta Biochimica Polonica, 2013, 60(1), 107-110
M. Galbas, F. Porzucek, A. Woźniak, R. Słomski, M. Selwet

Ch. I-4: Wprowadzenie konstrukcji genowych do komórek zwierząt, Ch. I-5: Wykrywanie i mapowanie genów

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 2013
M. Szalata, D. Lipiński, J. Zeyland, A. Nowak, H. Przystałowska, B. Grześkowiak, M. Boksa, A. Woźniak, M. Skrzyszowska, J. Jura, Z. Smorąg, R. Słomski, B. Gawrońska, H. Przyst

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3720986/

Journal of Applied Genetics, 2013, 54(3), 293-303
J. Zeyland, B. Gawrońska, W. Juzwa, J. Jura, A. Nowak, R. Słomski, Z. Smorąg, M. Szalata, A. Woźniak, D. Lipiński

Tracking of wisent–bison–yak mitochondrial evolution

Journal of Applied Genetics, 2012, 53, 3, 317–322
J. Zeyland, Ł. Wolko, D. Lipiński, A. Woźniak, A. Nowak, M. Szalata, J. Bocianowski, R. Słomski

Molecular and cytogenetic characterization of human albumin transgenic goat fibroblasts as a source of nuclei in somatic cloning

Annals of Animal Science, 2011, 11(1), 61-70
A. Woźniak, D. Lipiński, J. Zeyland, A. Nowak, K. Nuc, B. Rynska, Z. Smorag, R. Słomski

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.