dr inż. Agnieszka Boś-Liedke

Stopień naukowy: 
Doktor technologii medycznej (Doctor rerum medicinalium), Wydział Medyczny Carl Gustav Carus, Technische Universität Dresden, Drezno, 2013
Magister Inżynier fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, 2008
Zainteresowania naukowe: 
  • Tworzenie i charaterystyka nanostruktur krzemków metali (techniki: UHV STM & AFM)
  • Charakterystyka ogniw fotowoltaicznych (techniki: spektroskopia ramanowska, pomiary fotoluminescencyjne, quatum efficiency)
  • Obrazowanie pre-kliniczne oraz biologiczne przy użyciu metod radiologicznych oraz jonizacyjnych (techniki: rezonans magnetyczny, tomografia pozytronowa, obrazowanie optyczne)
  • Modelowanie farmakologiczne markerów onkologicznych
Wybrane publikacje: 
  • A. Woźniak, A. Noculak, J. Gapiński, D. Kociolek, A. Boś-Liedke, T. Zalewski, B. Grześkowiak, A. Kołodziejczak, S. Jurga, M. Banski, J. Misiewicz, A. Podhorodecki, Cytotoxicity and imaging studies of β-NaGdF4:Yb3+Er3+@PEG-Mo nanorods, RSC Adv., 2016, 6, 95633-95643
  • K. Tadyszak, A. Boś-Liedke, J. Jurga, M. Baranowski, R. Mrówczyński, W. Chlewicki, S. Jurga, T. Czechowski, Overmodulation of projections as signal to noise enhancement method in EPR imaging, Magn Reson Chem., 2016, 54(2):136-42
  • A. Boś, R. Bergmann, K. Strobel, H. Hofheinz, J. Steinbach, J. van den Hoff, Cerebral blood flow quantification in the rat: a direct comparison of arterial spin labeling MRI with radioactive microsphere PET, EJNMMI Research, 2012, 2:47
  • M. Cęgiel, M. Bazarnik, P. Biskupski, Sz.Winiarz, J. Gutek, A. Boś, S. Suto, S. Mielcarek, A. Wawro, R. Czajka, STM study of titanium silicide nanostructure growth on Si(111) (√19 x √19) substrate, Applied Surface Science 2008, 256(21), 6948-5

 

Publikacje

Adaptive Modulation Amplitude in 2D Spectral-Spatial EPR Imaging

Acta Physica Polonica A, 2018, 133 (3), 710-712
T. Czechowski, A. Samolej, M. Baranowski, A. Boś-Liedke, W. Chlewicki, J. Jurga, K. Tadyszak

EPR Oximetry Sensor—Developing a TAM Derivative for In Vivo Studies

Cell Biochemistry and Biophysics, 2018, 1-10
A. Boś-Liedke, M. Walawender, A. Woźniak, D. Flak, J. Gapiński, S. Jurga, M. Kucińska, A. Plewiński, M. Murias, M. Elewa, L. Lampp, P. Imming, K. Tadyszak

Cytotoxicity and imaging studies of β-NaGdF4:Yb3+Er3+@PEG-Mo nanorods

RSC Adv., 2016, 6, 95633-95643
A. Woźniak, A. Noculak, J. Gapiński, D. Kociolek, A. Boś-Liedke, T. Zalewski, B. Grześkowiak, A. Kołodziejczak, S. Jurga, M. Banski, J. Misiewicz, A. Podhorodecki

Overmodulation of projections as signal‐to‐noise enhancement method in EPR imaging

Magnetic Resonance in Chemistry, 2015, DOI: 10.1002/mrc.4330
K. Tadyszak, A. Boś-Liedke, J. Jurga, M. Baranowski, R. Mrówczyński, W. Chlewicki, S. Jurga, T. Czechowski

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.