dr Tomasz Zalewski

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2007

Dyscyplina naukowa: fizyka, biofizyka, fizyka medyczna

+48 61 829 6708
tomekz@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 
  • Bioobrazowanie z użyciem rezonansu magnetycznego
  •  Spektroskopia NMR
  •  Dynamika molekularna w układach biologicznych
  •  Środki kontrastujące do obrazowania MRI oraz FMT
Wybrane publikacje: 
  • T. Zalewski, P. Lubiatowski, J. Jaroszewski, E. Szcześniak, S. Kuśmia, J. Kruczyński, S. Jurga, Scaffold-aided repair of articular cartilage studied by MRI, Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine 2008, 21(3), 177-185.
  • M. Garnczarska, T. Zalewski, Ł. Wojtyla, A comparative study of water distribution and dehydrin protein localization in maturing pea seeds, Journal of Plant Physiology 2008, 165(18), 1940-1946.
  • M. Garnczarska, T. Zalewski, M. Kempka, Changes in water status and water distribution in maturing lupine seeds studied by MR imaging and NMR spectroscopy, Journal of Experimental Botany 2007, 58(14), 3961-3969.

Publikacje

Insight into theranostic nanovesicles prepared by thin lipid hydration and microfluidic method

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2021, 205, 111871
P. Skupin-Mrugalska, T. Zalewski, P. A. Elvang, G. Nowaczyk, M. Czajkowski, H. Piotrowska-Kempisty

Potential use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles for in vitro and in vivo bioimaging of human myoblasts

Scientific Reports, 2018, 8 (1), 3682
K. R. Wierzbinski, T. Szymanski, N. Rozwadowska, J. D. Rybka, A. Zimna, T. Zalewski, K. Nowicka-Bauer, A. Malcher, M. Nowaczyk, M. Krupinski, M. Fiedorowicz, P. Bogorodzki, P. Grieb, M. Giersig, M. K. Kurpisz

Cytotoxicity and imaging studies of β-NaGdF4:Yb3+Er3+@PEG-Mo nanorods

RSC Adv., 2016, 6, 95633-95643
A. Woźniak, A. Noculak, J. Gapiński, D. Kociolek, A. Boś-Liedke, T. Zalewski, B. Grześkowiak, A. Kołodziejczak, S. Jurga, M. Banski, J. Misiewicz, A. Podhorodecki

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.