dr Beata Wereszczyńska

Stopień naukowy: 
Magister Fizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2014
wereszczynska@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Badanie nanomateriałów jako potencjalnych środków kontrastujących w obrazowaniu MRI
Promotor: Prof. Stefan Jurga / Promotor pomocniczy: dr Tomasz Zalewski
Zakład: Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Teranostyczne nanocząstki jako środki kontrastujące w obrazowaniu MRI
  • Fantomy żelowe naśladujące tkanki w MRI
Wybrane publikacje: 
  • M. Hałupka-Bryl, M. Bednarowicz, B. Dobosz, R. Krzyminiewski, T. Zalewski, B. Wereszczyńska, G. Nowaczyk, M. Jarek, Y. Nagasaki, Doxorubicin loaded PEG-b-poly(4-vinylbenzylphosphonate) coated magnetic iron oxide nanoparticles for targeted drug delivery, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2015, 384, 320–327

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.