dr inż. Katarzyna Szcześniak

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska, 2015
k.szczesniak@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Systemy dostarczania leków i kwasów nukleinowych przy użyciu nanocząstek polimerowych
 • Nanocząstki polimerowe o potencjalnym zastosowaniu w medycynie: synteza przy użyciu metody ATPR i charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych.
 • Synteza nanocząstek złota, modyfikacja ich powierzchni, biofunkcjonalizacja i właściwości fizykochemiczne
 • Metody kontroli wydajności procesu, jakości produktu I kinetyki fotopolimeryzacji
 • Przygotowanie i modyfikacja blend polimerowych tzw. IPN – Interpenetrating polymers network
Wybrane publikacje: 
 • Makrocka-Rydzyk M., Wegner K., Szutkowski K., Kozak M., Jurga S., Gao H., Matyjaszewski K., Morphology and NMR self-diffusion in PBA/PEO miktoarm star copolymers, Zeitschrift fur Physikalische Chemie 2012, 226 (11-12), pp. 1271-1291
 • Cho H. Y., Averick S. E., Paredes E., Wegner K., Averick A., Jurga S., Das S. R., Matyjaszewski K., Star Polymers with a Cationic Core Prepared by ATRP for Cellular Nucleic Acids Delivery, Biomacromolecules, 2013, 14 (5), pp. 1262-1267
 • Andrzejewska E., Marcinkowska A., Wegner K.;  Nanocomposites obtained by photopolymerization of (methacrylate monomer)/(methacrylate functionalized polyhedral oligomeric silsesquioxane) system, Polimery, 2010, 55, pp. 11-12
 • Park S., Cho H.Y., Wegner K., Burdynska J., Magenau A.J.D., Jurga S., Matyjaszewski K., Star Synthesis Using Macroinitiators via Electrochemically Mediated Atom Transfer Radical Polymerization, Macromolecules, 2013, 46, pp. 5856-5860

  Publikacje

  Toward Next-Generation Biohybrid Catalyst Design: Influence of Degree of Polymerization on Enzyme Activity

  Bioconjugate Chem., 2020, 31, 3, 939–947
  M. Kovaliov, T. A. Wright, B. Cheng, R. T. Mathers, X. Zhang, D. Meng, K. Szcześniak, J. Jenczyk, S. Jurga, D. Cohen-Karni, R. C. Page, D. Konkolewicz, S. Averick

  Synthesis of Poly(OEOMA) Using Macromonomers via “Grafting-Through” ATRP

  Macromolecules, 2015, 48, 6385−6395
  Hong Y. Cho, P. Krys, K. Szcześniak, H. Schroeder, S. Park, S. Jurga, M. Buback, K. Matyjaszewski

  Star Polymers with a Cationic Core Prepared by ATRP for Cellular Nucleic Acids Delivery

  Biomacromolecules, 2013, 14(5), 1262–1267
  H. Y. Cho, S. E. Averick, E. Paredes, K. Szcześniak, A. Averick, S. Jurga, S. R. Das, K. Matyjaszewski

  Star Synthesis Using Macroinitiators via Electrochemically Mediated Atom Transfer Radical Polymerization

  Macromolecules, 2013, 46(15), 5856–5860
  S. Park, H. Y. Cho, K. Szcześniak, J. Burdynska, A. J. D. Magenau, S. Jurga, K. Matyjaszewski

  Morphology and NMR self-diffusion in PBA/PEO miktoarm star copolymers

  Zeitschrift fur Physikalische Chemie, 2012, 226 (11-12), 1271-1291
  M. Makrocka-Rydzyk, K. Szcześniak, K. Szutkowski, M. Kozak, S. Jurga, H. Gao, K. Matyjaszewski

  Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
  © 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.