mgr Maciej Kasprzak

Stopień naukowy: 
Magister fizyki, Zakład Fizyki Nanomateriałów, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor: prof. dr hab. Maciej Krawczyk
Zakład: Zakład Fizkyki Nanomateriałów, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Elektromagnetyzm
  • Fale spinowe
  • Magnonika
  • Kryształy fononiczne
  • Dynamika płynów
Wybrane publikacje: 
  • P. Gruszecki,  M. Kasprzak, A. E. Serebryannikov, M. Krawczyk and W. Śmigaj, "Microwave excitation of spin wave beams in thin ferromagnetic films", Scientific Reports, 2016, 6, 22367

Publikacje

High-temperature silicon thermal diode and switch

Nano Energy - 8 August 2020, 105261 ((Elsevier)
M. Kasprzak, Marianna Sledzinska, K. Załęski, I. Iatsunskyi, Francesc Alzina, Sebastian Volz, Clivia M. Sotomayor Torres,

Elastic Properties of Few Nanometers Thick Polycrystalline MoS2 Membranes: A Nondestructive Study

Nano Lett., 2017, DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b03669
, M. Sledzinska, M. Placidi, D. Saleta Reig, M. Kasprzak, F. Alzina, C. M. Sotomayor Torres

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.